11 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4 hay file word

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4

Chuyên đề 1

Tìm thành phần chưa biết của phép tính

Bài 1: Tìm x

 x + 678 = 2813         4529 + x = 7685             x – 358 = 4768              2495 – x  = 698

     x  x 23= 3082              36 x x = 27612             x : 42= 938            4080 : x = 24     

 Bài 2: Tìm x

a.  x + 6734 = 3478 + 5782                                               2054 + x  = 4725 – 279

     – 3254 = 237 x 145                                                   124 – x  = 44658 : 54

 Bài 3: Tìm x

a.  x x 24 = 3027 + 2589                                                  42 x x  = 24024 – 8274

     x : 54 = 246 x 185                                                        134260 : x  = 13230 : 54

 Bài 4*: Tìm x

a. ( x + 268) x 137 = 48498                                                   ( x + 3217) : 215 = 348   

    ( x – 2048) : 145 = 246                                                       (2043 – x) x 84 = 132552                                                    

 Bài 6*: Tìm x

a.   x x 124  + 5276 = 48304                                                  x x 45 – 3209 = 13036

     x : 125 x 64 = 4608                                                           x : 48  : 25 = 374   

b. 12925 : x + 3247 = 3522                                                  17658 : x  – 178 = 149      

   15892 : x  x 96 = 5568                                                        117504 : x  : 72 = 48

 Bài 7*: Tìm x

   75 x ( x + 157) = 24450                                                         14700 : ( x + 47) = 84

   69 x ( x – 157) = 18837                                                        41846 : ( x – 384) = 98

c. 7649 +  x 54 = 33137                                                        35320 –  x 72 = 13072

    4057 + ( x : 38) = 20395                                                    21683 – ( x : 47) = 4857

Bài 8*: Tìm x

a. 327 x (126 + x) = 67035                                                     10208 : (108 + x) = 58    

b. 68 x (236 – x) = 9860                                                           17856 : (405 – x) = 48    

c. 4768 + 85 x x = 25763                                                      43575 – 75 x x = 4275

d. 3257 + 25286 : x  = 3304                                                  3132 – 19832 : x = 3058

Bài 9*: Tìm x

x 62 + x 48 = 4200      x  x 186 – x  x 86 = 3400           x 623 – x  x 123 = 1000

x 75 +57x x  = 32604      125x x  – x  x 47 = 25350

 216 : x + 34 : x = 10           2125 : x – 125 : x  = 100 

  Bài 14*: Tìm x

  x x a = aa                ab x x = abab                    abc x x = abcabc          aboabo : x = ab     

 Bài 15*: Tìm x

  xx + x + 5 = 125                                                         xxxxxx – 25 = 4430

  xxx + xx + x + x = 992                                               xxx + xx + x + x + x + 1 = 1001

  4725 + xxx + xx + x  = 54909                                    35655 – xxxxxx  = 5274

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *