Download GX Simulator V7, V8, V9 full – Chương trình mô phỏng PLC giúp bạn thực hành đơn giản

GX Simulator V7 là một chương trình giả lập, lập trình một số PLC phổ biến hiện nay. Với GX Simulator bạn có thể lập trình ladder logic một cách trực quan dễ hiểu nhất.…

Đọc tiếp