BỘ ĐỀ TIẾNG ANH CHUẨN BỊ CHO KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2019 FILE WORD

Yêu thích
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. Định hướng của kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia

Từ năm học 2014 trở đi Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tố chức một kì thi gọi là kì thi trung học phổ thông quốc gia. Kết quả của kì thi được sứ dụng đế:

 1. xét công nhận tốt nghiệp trung học phố thông (THPT);
 2. làm căn cứ cho xét tuyển đại học (ĐH), cao đắng (CĐ) và các cơ sớ giáo dục chuyên “nghiệp khác.

Quyết định này của Bộ Giáo dục và Đào tạo được căn cứ trên các cơ sở sau:

 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khoá XI (Nghị quyết số 29 – NQ/TW) nêu rõ “Đối mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phố thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn báo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyến sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học”; “Phối hợp sứ dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kì, cuối năm học”; “Đối mới phương thức tuyển sinh đại học, cao đắng theo hướng kết hợp sử dụng kết quả học tập ớ phổ thông và yêu cầu cúa ngành đào tạo” và “giao quyền tự chú tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đại học”.
 • Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 cúa Quốc hội khoá XIII quy định “Cơ sở giáo dục đại học tự chú quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyến sinh”.
 • Việc tố chức liên tiếp hai kì thi quốc gia như những năm gần đây đã tạo nhiều áp lực eho học sinh và tốn kém cho xã hội. Kì thi tuyến sinh đại học, cao đậng theo hình thức “ba chung” trong 13 năm qua đã khắng định những điểm mạnh nhưng cũng ngày càng cho thấy những hạn chế so với yêu cầu tuyến sinh đáp ứng sự phát triến đa dạng cúa các ngành đào tạo ớ các trường đại học, cao đãng, nhất là khi các trường đại học, cao đắng thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh theo Luật Giáo dục đại học.

Như vậy, việc đổi mới kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đắng là đòi hỏi _ __tất yếu trên cả phương diện lí luận và thực tiễn. Đây chính là khâu đột phá đưa Nghị quyết 29-NQ/TW vào thực tiễn giáo dục, từng bước đáp ứng nguyện vọng của học sinh, phụ huynh và xã hội, tác động tích cực trở lại quá trình dạy học trong các nhà trường phố thông. Đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng lần này dành cho học sinh đang theo học chương trình sách giáo khoa hiện hành với định hướng tiếp cận dần sự chuyển đổi định hướng đánh giá từ kiến thức sang định hướng đánh giá năng lực của học sinh.

Link tải trọn bộ: Download

Đang tải...
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *