Bộ giáo án bồi dưỡng đại trà Toán 8

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

ÔN TẬP PHÉP NHÂN ĐƠN THỨC, ĐA THỨC

I/ MỤC TIÊU:

HS nắm được quy tắc phép nhân đơn thức với đơn thức, nhân đa thức với đa thức

-Rèn kỹ năng nhân đơn thức, đa thức.

-Áp dụng nhân đơn thức, đa thức vào các bài toán khác

II/CHUẨN BỊ:

GV: Soạn nội dung kiến thức cơ bản của bài dạy

HS: Ôn tập cách nhân đơn thức đa thức đã học

III/TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1.Kiểm tra kiến thức:

Nêu quy tắc nhân đơn thức với đơn thức, đơn thức với đa thức.

2. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS NỘI DUNG GHI BẢNG
Hoạt động 1: Làm tính nhân
GV: Đưa ra bài tập ? Để nhân đơn thức với đa thức ta làm như thế nào? HS: Ta nhân hệ số với nhau, các biến cùng loại nâng lên luỹ thừa. GV: Cho HS làm nháp sau đó gọi lên bảng Bài 1: Làm tính nhân a.  2x(7x2 – 5x – 1)                               = 2x.7x2 – 2x.5x – 2x.1                               = 14x3 – 10x2 – 2x b. ( x2 + 2xy – 3)( – xy)                    = x2( – xy) + 2xy(-xy) – 3(-xy)                    = – x3y – 2x2y2 + 3xy c. -2x3y(2x2 – 3y + 5yz )                    = – 4x5y + 6x3y2 – 10x3y2z d. ( 3xn+1 – 2xn). 4x2                         = 12xn+3 – 8xn+2
Hoạt động 2: Tính giá trị của đa thức
GV: Để tính giá trị của biểu thức ta làm như thế nào? HS: Ta thay giá trị của biến vào rồi thực hiện phép tính. GV: Nhưng trước khi thay thì ta cần làm gì? HS: Ta cần thu gọn đa thức                       GV: Cho HS làm bài tập 3 ? Nêu cách nhân đa thức với đa thức. HS: Ta nhân từng hạng tử của đa thức này với đa thức kia GV: Cho HS tính giá trị của các biểu thức. Bài 2: Tính giá trị của các biểu thức: a/ 5x(4x2 – 2x + 1) – 2x( 10x2 – 5x – 2)   với x = 15 Giải: 5x(4x2 – 2x + 1) – 2x( 10x2 – 5x – 2)          = 20x3 – 10x2 + 5x – 20x3 + 10x2 + 4x          = 9x Với x = 15, ta có                 9x = 9.15 = 135 b/ 5x( x- 4y) – 4y( y – 5x) với x =  ,                                                    y = Giải:  5x( x- 4y) – 4y( y – 5x)         = 5x2 – 20xy – 4y2 + 20xy         = 5x2 – 4y2 Tại x =  , y =  ta có    5x2 – 4y2 =   Bài 3: Cho các đa thức            A = – 2x2 + 3x + 5 và  B = x2 – x + 3 a/ Tính A.B b/ Tính giá trị của đa thức A. B và A.B khi x = -3 Giải: a/  A.B = (- 2x2 + 3x + 5)( x2 – x + 3)  = – 2x4 + 2x3 – 6x2 + 3x3 – 3x2 + 9x + 5x2  – 5x + 15  = – 2x4 + 5x3 – 4x2 + 4x + 15 b/ Tại x = -3   A = – 4; B = 15 ; A.B = – 60

Link tải trọn bộ ở dưới các thầy cô chú ý nhấn tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *