Bộ giáo án đại số lớp 8 mới 5 hoạt động cả năm chuẩn 2019

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  
Tiết 01 NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC

I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh:

1. Kiến thức:HS nắm vững qui tắc nhân đơn thức với đa thức. 

2. Kỹ năng:HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức

3. Thái độ:Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

– Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

– Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT, phiếu học tập.

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
A. Hoạt động khởi động (3 phút) Mục tiêu:Hs lấy vd được về các đơn thức và đa thức và dự đoán kết quả của phép nhân đơn thức với đa thức Phương pháp:hđ nhóm.
HĐ nhóm: -Gv: chia lớp làm 2 nhóm. Yêu cầu hs lấy vd về đơn thức và đa thức Đại diện 2 nhóm lên trình bày -Gv: Lấy 2 vd bất kì của 2 nhóm và yêu cầu hs dự đoán kết quả     -Hs: làm việc theo nhóm     2hs lên bảng   -Hs: dự đoán kết quả    
B.  Hoạt động hình thành kiến thức. Hoạt động 1: Qui tắc (10’) Mục tiêu: hình thành quy tắc nhân đơn thức với đa thức Phương pháp:hđ cá nhân, kiểm tra chấm chéo.
a) Hình thành qui tắc GV Cho HS làm ? 1 Hãy viết một đơn thức và một đa thức tuỳ ý. – Hãy nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức vừa viết – Hãy cộng các tích vừa tìm được Yêu cầu hs lên bảng trình bày Yêu cầu hs nhận xét – Cho hs đổi chéo kiểm tra kết quả lẫn nhau. Gv nhận xét chung b) Phát biểu qui tắc * Vậy muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta làm thế nào ? * Chú ý: Nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức. Nêu dạng tổng quát : A.(B + C) = A.B + A.C Tự viết ra giấy VD:  Đơn thức: 5x – Ða thức: 3x2 – 4x + 1   HS:  5x.(3x2 – 4x + 1) = = 5x.3x2 + 5x.(- 4x) + 5x.1 = 15x3 – 20x2 + 5x     -Hs lên bảng   HS cả lớp nhận xét bài làm của bạn       HS phát biểu qui tắc – HS khác nhắc lại / Qui tắc :   ? 1   5x.(3x2 – 4x + 1) = = 5x.3x2 + 5x.(- 4x) + 5x.1 = 15x3 – 20x2 + 5x       Qui tắc : (SGK)   A.(B + C) = A.B + A.C  
B. Hoạt động luyện tập ( 13 phút) Mục đích: Thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức Phương pháp: cá nhân, nhóm.
a) Củng cố qui tắc * Làm tính nhân :   Gọi một HS đứng tại chỗ trả lời     – Yêu cầu hs nhận xét GV : ? 2 tr 5 SGK Làm tính nhân GV muốn nhân một đa thức cho một đơn thức ta làm thế nào? Chốt: A(B+C)= (B+C)A b) Ôn lại tính chất. Hãy nhắc lại tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân ? –  Khi trình bày ta có thể bỏ qua bước trung gian c) Củng cố tính chất – Thưc hiện ? 3 SGK Hãy nêu công thức tính diện tích hình thang ?     – Hãy viết biểu thức tính diện tích mảnh vườn theo x, y – Tính diện tích mảnh vườn nếu cho x = 3m và y = 2m – Thực hiện vào giấy nháp Một Hs đứng tại chỗ trả lời *  HS khác nhận xét           Nhân từng hạng tử của đa thức với đơn thức             HS : x.y = y.x       HS : S = [(đáy lớn + đáy bé).chiều cao]/2 Một HS lên bảng làm ? 3     Thay x = 3 và y = 2 vào (*) ta có : S = 8.3.2 + 3.2 + 22    = 58 (m2) 2/ Áp dụng :   Ví dụ :Làm tính nhân   ? 2làm tính nhân   ? 3   Thay x = 3 và y = 2 vào (*) ta có : S = 8.3.2 + 3.2 + 22 = 58 (m2)222222222    

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *