BỘ TÀI LIỆU HỆ THỐNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TOÁN THCS 6,7,8,9 FILE WORD 100 TRANG

Yêu thích
 •  
 •  
 •  
 •  

CHƯƠNG I

1. TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP

TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN. GHI SỐ TỰ NHIÊN

Tập hợp là một khái niệm cơ bản thường dùng trong toán học và trong đời sống, ta hiểu tập hợp thông qua các ví dụ.   :Để viết một tập hợp, ta có thể:

 • Liệt kê các phần tử của tập hợp.
 • Chỉ ra các tính chất đặt trưng cho các phần tữ của tập hợp.

Để kí hiệu a là một phần tử của tập hợp A, ta viết a Î A. nĐể kí hiệu B không là phần tử của tập hợp A, ta viết bÏ A.

Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N

            N = {0;1;2;…}

Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là N*
            N* = {1;2;3;…}

Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm trên tia số. Trên tia số, điểm biểu diễn số nhỏ ở bên trái điểm biểu diễn số lớn.

Trong hệ thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng trên liền trước đó.

Để ghi số tự nhiên trong hệ thập phân, người ta  dùng mười chữ số: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Trong hệ thập phân, giá trị của mỗi số trong một dãy thay đổi theo vị trí..

2. SỐ PHẨN TỬ CỦA TẬP HỢP.TẬP HỢP CON

Các kiến thức cần nhớ

Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào.

Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập hợp rỗng. Tập hợp rỗng kí hiệu f.

Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A là con của tập hợp B. Kí hiệu AÌB, đọc là : A là tập hợp con của tập hợp B, hoặc A được chứa trong B, hoặc B chứa A.

Nếu AÌB và BÌA thì ta nói A và B làa hai tập hợp bằng nhau, kí hiệu A = B.

3. PHÉP CỘNG  VÀ PHÉP NHÂN

Tính chất giao hoán giữa phép cộng và phép nhân:

Khi đổi chỗ các số hạn thì tổng không thay đổi.

Khi đổi chổ các thừa số của một tích thì tích không đổi.

Tính chất kết hợp giữa phép cộng và phép nhân:

Muốn cộng một tổng hai số với một số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với số thứ hai và số thứ ba.

Muốn nhân một tích hai số với một số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

Muốn nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạn của tổng rồi cộng các kết quả lại.

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý nhấn tải nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu

Đang tải...
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *