Điều chỉnh điện áp trong hệ thống điện(Đồ án hệ thống điện)

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

Trong quả trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nước. Các khu công nghiệp, nhà mảy, xỉ nghiệp, khu dân cư, đô thị được xây dựng ngày càng nhiều. Cho nên nhu cầu sử dung điện năng là rất lớn khỉ đó chất lượng điện năng ngày càng được chú ỷ horn. Do đó công tác điều chỉnh điện áp trong hệ thống điện là công việc hểt sức quan trọng và cần thiết cho sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của khu vực cũng như của Đất nước.

Do đó việc nghiên cứu, thực hiện đề tài điều chỉnh điện áp trong hệ thống điện là một cơ hội để chúng em hiểu biết thêm về công tác điều chỉnh điện áp lưới điện để trang bị thêm những kiến thức phục vụ cho công tác sau này của chúng em.

Link download:http://123link.vip/jxmodX

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *