Giáo án đại số lớp 8 theo chuẩn phát triển năng lực

Yêu thích
 •  
 •  
 •  
 •  

Chương I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC.

§1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC.
I . MỤC TIÊU:
Kiến thức: Học sinh nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức.
Kĩ năng: Có kĩ năng vận dụng linh hoạt quy tắc để giải các bài toán cụ thể, tính cẩn thận, chích xác.
II. CHUẨN BỊ

 • GV: Bảng phụ ghi các bài tập ? , máy tính bỏ túi; . . .
 • HS: Ôn tập kiến thức về đơn thức, quy tắc nhân hai đơn thức, máy tính bỏ túi; . . .
 • Phương pháp cơ bản: Nêu và giải quyết vấn đề, hỏi đáp.
  III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
 • n định lớp: KTSS (1 phút)
 • Kiểm tra bài cũ: không.
 • Bài mới:
  TG
  HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
  HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
  GHI BẢNG
  
  
  Hoạt động 1: Hình thành quy tắc. (14 phút).
  -Hãy cho một ví dụ về đơn thức?
  -Hãy cho một ví dụ về đa thức?
  -Hãy nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức và cộng các tích tìm được.
  Ta nói đa thức 6×3-6×2+15x là tích của đơn thức 3x và đa thức 2×2-2x+5
  -Qua bài toán trên, theo các em muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta thực hiện như thế nào?

-Treo bảng phụ nội dung quy tắc.
Hoạt động 2: Vận dụng quy tắc vào giải bài tập. (20 phút).
-Treo bảng phụ ví dụ SGK.
-Cho học sinh làm ví dụ SGK.

Link download:http://123link.vip/8ZqN

Đang tải...
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *