GIÁO ÁN GDCD LỚP 10 CẢ NĂM MỚI.

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

1. Tên CĐ: THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG

2. Mục tiêu bài học

a. Về kiến thức

– Hiểu được thế giới quan, phương pháp luận của triết học.

– Hiểu được nội dung cơ bản của CNDV và CNDT.

b. Về kĩ năng

Nhận xét đánh giá được một số biểu hiện của quan điểm duy vật hoặc duy tâm, phương pháp  luận siêu hình, phương pháp  luận biện chứng

c. Về thái độ

            Có ý thức trau dồi thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.

Bước 3. Phương tiện, thiết bị sử dụng, phương và định hướng phát triển năng lực

a. Phương tiện, thiết bị sử dụng, phương pháp

– SGK, SGV GDCD 10, chuẩn kiến thức kĩ năng môn GDCD.

– Sách TH Mác-Lênin, bài tập tình huống GDCD 10.

– Những nội dung có liên quan đến bài học.

– Thuyết trình, thảo luận,  đàm thoại, quan sát trực quan.

– Sơ đồ,bảng phụ liên quan đến bài học.

b. Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực hợp tác

-Năng lực chuyên biệt: Tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi; năng lực giải quyết vấn đề, tự học;  Sáng tạo; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng ngôn ngữ; .…

Bước 4. Xây dựng bảng mô tả các mức độ nhận thức

Nội dung Nhận biết(MĐ1) Thông hiểu(MĐ2) Vận dụng thấp(MĐ3) Vận dụng cao(MĐ4)
Vai trò Triết học HS nêu được khái niệm, vai trò của triết học Phân biệt được đối tượng nghiên cứu của triết học với các môn khoa học cơ bản khác    
Thế giới quan duy vật, Thế giới quan duy tâm Nêu được thế nào là TGQ DV, DT   Nhận định được thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm  
Phương pháp luận biện chứng, Phương phápluận siêu hình Nêu được thế nào là PPL BC , PPL SH     Vận dụng được phương pháp luận biện chứng trong đời sống hàng ngày

Link tải trọn bộ: http://123link.vip/3MebiR

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *