GIÁO ÁN ÔN THI HÓA HỌC TÓM TẮT 3 NĂM THPT

Yêu thích
 •  
 •  
 •  
 •  

PHẦN 1: HÓA ĐẠI CƯƠNG
Chương 1 – Cấu tạo nguyên tử – định luật tuần hoàn và liên kết hoá học
A. Tóm tắt lí thuyết
I. Cấu tạo nguyên tử

 1. Thành phần, cấu tạo nguyên tử
  Nguyên tử gồm hạt nhân và vỏ electron. Hạt nhân gồm các hạt proton và nơtron, phần vỏ gồm các electron. Các đặc trưng của các hạt cơ bản trong nguyên tử được tóm tắt trong bảng sau:
  Proton Nơtron electron
  Kí hiệu P N e
  Khối lượng (đvC) 1 1 0,00055
  Khối lượng (kg) 1,6726.10-27 1,6748.10-27 9,1095.10-31
  Điện tích nguyên tố 1+ 0 1-
  Điện tích (Culông) 1,602.10-19 0 -1,602.10-19
 2. Hạt nhân nguyên tử:
  Khi bắn phá một lá vàng mỏng bằng tia phóng xạ của rađi, Ruzơfo đã phát hiện hạt nhân nguyên tử. Hạt nhân nguyên tử có kích thước rất nhỏ so với kích thước của toàn bộ nguyên tử. Hạt nhân mang điện tích dương.
  Điện tích hạt nhân có giá trị bằng số proton trong hạt nhân, gọi là Z+. Do nguyên tử trung hoà về điện cho nên số electron bằng số Z.
  Ví dụ: nguyên tử oxi có 8 proton trong hạt nhân và 8 electron ở lớp vỏ.
  Số khối, kí hiệu A, được tính theo công thức A = Z + N, trong đó Z là tổng số hạt proton, N là tổng số hạt nơtron.
  Nguyên tố hoá học bao gồm các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.
  Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron, do đó số khối A của chúng khác nhau.
  Ví dụ: Nguyên tố oxi có ba đồng vị, chúng đều có 8 proton và 8, 9, 10 nơtron trong hạt nhân nguyên tử.

II. Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử

 1. Lớp electron
  • Trong nguyên tử, mỗi electron có một mức năng lượng nhất định. Các electron có mức năng lượng gần bằng nhau được xếp thành một lớp electron.
  • Thứ tự của lớp tăng dần 1, 2, 3, n thì mức năng lượng của electron cũng tăng dần. Electron ở lớp có trị số n nhỏ bị hạt nhân hút mạnh, khó bứt ra khỏi nguyên tử. Electron ở lớp có trị số n lớn thì có năng lượng càng cao, bị hạt nhân hút yếu hơn và dễ tách ra khỏi nguyên tử.
  • Lớp electron đã có đủ số electron tối đa gọi là lớp electron bão hoà.
  • Tổng số electron trong một lớp là 2n2.
  Số thứ tự của lớp electron (n) 1 2 3 4
  Kí hiệu tương ứng của lớp electron K L M N
  Số electron tối đa ở lớp 2 8 18 32

link tải trọn bộ: http://123link.vip/QvDOeO

Đang tải...
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *