GIÁO ÁN SINH 9 MỚI NHẤT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC.

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

CHUYÊN ĐỀ I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MEN ĐEN

Tổng số tiết của chuyên đề: 7

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1, Kiến thức

-Học sinh trình bày được mục đích ,nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học

– Hiểu được công lao và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của MenDen

– Hiểu và ghi nhớ một số thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học

-Học sinh trình bày và phân tích được thí nghiệm lai một cặp tính trạng của MenDen

– Hiểu và ghi nhớ  các khái niệm kiểu hình,kiểu gen,thể  đồng hợp, thể dị hợp,

– Hiểu và  phát biểu được nội dung quy luật phân li

– Giải thích được kết  quả thí nghiệm theo quan điểm của menden

– Học sinh hiểu và trinh bày được nội dung,mục đích và  ứng dụng cua phép lai phân tích.

– Giải thích được vì sao quy luật phân li chỉ nghiệm đúng  trong những điều kiện nhất định.

– Nêu được ý nghĩa của quy luật phân li đối  với lĩnh vực sản xuất.

– HS mô tả được thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen

– Biết phân tích kết quả thi nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen

– Hiểu và phát biểu được nôi dung quy luật phân li độc lập của Međen

– Giải thích được khái niệm tổ hợp

– HS hiểu và giải thích được kết quả lai hai cặp tính trạng theo quan niệm của Menđen .

– Phân tích được ý nghĩa của quy luật phân li độc lập đối với chọn giống và tiến hoá .

Biết cách xác định xác suất của một hay hai sự kiện đồng thời xẩy ra thông qua việc gieo các đồng kim loại .

Biết vận dụng xác suất để hiểu đ­ược tỉ lệ các loại giao tử  và tỉ lệ kiểu gen trong một cặp tính trạng .

2. Kĩ năng

-Rèn kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình                                                    

-Phát triển tư duy so sánh.

– Kĩ năng làm việc theo nhóm.

3, Thái độ: – Xây dựng ý thức tự giác và thói quen học tập môn học .

4, Định hướng phát triển năng lực

– Năng lực chung: Năng lực  tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản lý, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán.

– Năng lực kiến thức sinh học.

+Hiểu được các  khái niệm:  Di truyền và biến dị, phép lai phân tích  và các khái niệm trong nghiên cứu Di truyền như : tính trạng , nhân tố di truyền , tính trạng trội , tính trạng lặn,  cặp tính trạng tương phản …

+Hiểu được khái niệm và  nguyên nhân biến dị tổ hợp trong phép lai hai cặp tính trạng của Men đen

Link tải trọn bộ: http://123link.vip/2W58

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *