GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 4 MỚI NHẤT

Yêu thích
 •  
 •  
 •  
 •  

Week 1                                                       Date of planning: 16/8/20….

Period 1                                                        Date of teaching: 24/8/20….

INTRODUCTION THE WAY TO LEARN WELL

I. Objectives:  

1. Knowledge.

          – By the end of the lesson , Ss will be able to know How to prepare a new lesson, How to learn & check the previous lesson, How to learn English well and use the allocation in their study (at school + at home) and basic classroom language.


2. Skills.Know the way of using other language .

3. Language focus:

+ Structure:

– Asking the students what they learnt last year or how they know English now.

+ Vocabulary:     

4. Education.

– Educate ss love their lesson

II. Teaching aids:

1. Teacher: textbook, cassette, tape.

2. Students: Books, pens

III. Procedure

– Introduce the content of the programme:

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP 4

(THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC)

Phân phối chương trình cho kế hoạch 3 tiết/tuần.

Số tiết thực dạy: 4 tiết/bài học x 20 bài = 80 tiết
Số tiết ôn tập: 3 tiết/bài x 4 bài ôn = 12 tiết
Số tiết kiểm tra: 2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết
Số tiết giới thiệu CT & SGK 1 tiết
Số tiết dự phòng 4tiết
Tổng số tiết trong một năm học: 105 tiết

 “English 4” has 4 books. ( Two student books and one work book)

 • Each student book has 10 units. After 5 units has a review.
 • Each unit has 3 lessons
 • Each lesson has 4- 5 parts
 • Prepare for the academic year.

Link tải trọn bộ: Download

Các bạn có thể tham khảo thêm: 121 BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 THÍ ĐIỂM FILE WORD

Những thủ thuật thi đại học môn tiếng Anh đạt kết quả 

Đang tải...
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *