Giáo án Tiếng Anh lớp 8 Mới nhất trọn bộ (Bản đẹp)

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

Đây là bộ giáo án tiếng anh lớp 8 được soạn theo chương trình thí điểm của BGDĐT.

Period:                                                                                             Date of planning: ……/……/……

                                                                                                          Date of teaching: ……/……/……

REVISION

I. Objectives:

1. Knowledge: By the end of the lesson ,students will be able to :

                     – review the main grammar points and vocabulary of English 7

2. Skills:speaking, listening, writing.

3. Attitude:Ss must have good attitude towards the co-operation

3.  Competencies:Presenting opinions and giving comments to others’ opinions  

II.  Main languages:

  1. Vocabulary:  vocabulary of 6 themes

2.Grammar: -present simple tense, present progressive tense, present perfect tense, future tense, past simple and past progressive tense

– Passive voice

III. Teaching aid: lesson plan , visual pictures

IV. Procedures

Link tải trọn bộ: http://123link.vip/vWHkgZhX

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *