GIÁO ÁN TOÁN 9 ĐẠI SỐ MỚI NHẤT

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

 TUẦN 1.                                                         

CHƯƠNG I:        CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

Tiết 1: CĂN BẬC HAI

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức:

– HS biết thế nào là CBH.

– HS hiểu được khái niệm căn bậc hai của một số không âm, ký hiệu căn bậc hai, phân biệt được căn bậc hai dương và căn bậc hai âm của cùng một số dương, định nghĩa căn bậc hai số học.

2.Kỹ năng:

– HS thưc hiên được:Tính đựợc căn bậc hai của một số, vận dụng được định lý để so sánh  các căn bậc hai số học.

– HS thực hiện thành thạo các bài toán về CBH.

3. Thái độ: Thói quen : Tích cực hợp tác tham gia hoạt động học.

                   Tính cách: Chăm học..

4. Năng lực, phẩm chất  :

4.1. Năng lực

– Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo

– Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng                                        

4.2. Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập.

II. CHUẨN BỊCỦA GV- HS

1.  GV: –  Bảng phụ.

2.  HS: Ôn lại khái niệm căn bậc hai của một số không âm.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC:

1. Ổn định lớp:

b. Kiểm tra bài cũ: Hãy định nghĩa căn bậc hai của một số không âm. Lấy VD?

2. Tổ chức các hoạt động dạy học

2.1. Khởi động: Trả lời câu hỏi sau

Tính cạnh hình vuông biết diện tích là 16cm2

2.2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT
1. Căn bậc hai số học: * Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm, nêu và giải quyết vấn đề * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não  
1: Căn bậc hai số học Lớp và GV hoàn chỉnh lại khái niệm căn bậc hai của một số không âm.    Số dương a có mấy căn bậc hai? Ký hiệu ?    Số 0 có mấy căn bậc hai ? Ký hiệu ? HS thực hiện ?1/sgk HS định nghĩa căn bậc hai số học của a GV hoàn chỉnh và nêu tổng quát. HS thực hiện ví dụ 1/sgk ?Với a  0  Nếu x = thì ta suy được gì?  Nếu x0 và x2 =a thì ta suy ra được gì? GV kết hợp 2 ý trên.  HS vận dụng chú ý trên vào để giải ?2. GV giới thiệu thuật ngữ phép khai phương GV tổ chức HS giải ?3 theo nhóm.         1. Căn bậc hai số học:       – Căn bậc hai của một số không âm a là số x sao cho : x2 = a. – Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: số dương  ký hiệu là  và số âm ký hiệu là – Số 0 có đúng 1 căn bậc hai là chính sô 0. Ta viết = 0 * Định nghĩa: (sgk) * Tổng quát:   * Chú ý: Với a  0 ta có: Nếu x = thì x0 và x2 = a Nếu x0 và x2 = a thì x =. Phép khai phương: (sgk).

Link tải trọn bộ: http://123link.vip/4UDYNvs

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *