Bộ giáo án Toán lớp 6 hình học và đại số cả năm 3 cột theo PTNL

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  
CHƯƠNG I : ĐOẠN THẲNG
Tiết 1 : Đ1. ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG.

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức:

– Hiểu điểm là gì? Đường thẳng là gì?

– Hiểu được mối quan hệ điểm thuộc (không thuộc) đường thẳng.

2. Về kĩ năng: Vẽ được điểm, đường thẳng, biết đặt tên điểm, đường thẳng, ký hiệu điểm đường thẳng, sử dụng ký hiệu Î, Ï.

3. Về thái độ: Rèn tính chính xác và cẩn thận khi vẽ, đặt tên, ghi ký hiệu điểm, đường thẳng và mối quan hệ giữa điểm và đường thẳng.

4. Xác định nội dung trọng tâm của bài: khái niệm, mối quan hệ điểm và đường thẳng

Đang tải...

5. Định hướng phát triển năng lực:

-Năng lực chung: năng lực hợp tác

-Năng lực chuyên biệt: sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, quan sát, vẽ hình

II. Chuẩn bị của GV& HS

a. GV: bảng phụ, thước thẳng.

b. HS: thước kẻ.

III. Hoạt động dạy học:

1. Ổn định tổ chức (1’)

2. Kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề vào bài mới (3’)

* Đặt vấn đề: GV giới thiệu ngắn gọn về nội dung chương I. Nêu yêu cầu cơ bản khi học hình học và các dụng cụ cần thiết.

3. Nội dung bài mới:

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Năng lực hình thành
I . Điểm:11’ _ Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của điểm . _ Người ta dùng các chữ cái in hoa A,B,C …để đặt tên cho điểm . Vd :     . A              .  B                 . M _ Bất cứ hình nào cũng là tập hợp các điểm . Mỗi điểm cũng là một hình . II . Đường thẳng :11’ _ Sợi  chỉ căng thẳng, mép bảng … cho ta hình ảnh của đường thẳng . _ Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía . _ Người ta dùng các chữ cái thường a,b,c …m,p ….để đặt tên cho đường thẳng .  III.Điểm thuộc đường thẳng . Điểm không thuộc đường thẳng :11’ _ Điểm A thuộc đt d và K/h : A d, còn gọi : điển A nằm trên d , hoặc đt d đi qua A hoặc đt d  chứa điểm A . _Tương tự với điểm Bd.    ?                              D  · D                  ·I       B·                   · E                     · C              a                          · A a, Điểm C thuộc  a. b, Điểm E không thuộc a c, Vẽ B, D Î a; A,I Ï a Giới thiệu hình ảnh của điểm trên bảng . _Gv : Giới thiệu 2 điểm phân biệt, trùng nhau. _Hình là tập hợp điểm.               Gv nêu hình ảnh của đường  thẳng . Gv : hãy tìmhình ảnh của đường thẳng trong thực tế ?   Gv : thông báo : _ Đường thẳng là tập hợp điểm . _ Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía.     Giới thiệu các cách nói khác nhau với hình ảnh cho trước .     _ Với một đường thẳng bất kỳ, có những điểm thuộc đường thẳng và những điểm không thuộc đường thẳng. Gv :Kiểm tra mức  độ nắm các khái niệm vừa nêu. _Hs : Vẽ hình và đọc tên một số điểm . Chú ý xác định hai điểm trùng nhau  và cách đặt tên cho điểm .               Hs : Quan sát hình vẽ , đọc và viết tên đường thẳng . _ Xác định hình ảnh của đường thẳng trong thực tế  lớp học. _ Vẽ đường thẳng khác và đặt tên .           Hs : Quan sát H.4 ( sgk ) .         Hs : Đọc tên đường thẳng , cách viết tên đường thẳng, cách vẽ ( diễn đạt bằng lời và ghi dạng k/h). _ Làm bài tập ?   Quan sát, sử dụng hình thức diễn tả phù hợp                   Quan sát, sử dụng hình thức diễn tả phù hợp                     Quan sát, sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, vẽ hình  

IV. Câu hỏi / bài tập kiểm tra đánh giá năng lực học sinh

1. Bảng ma trận kiểm tra các mức độ nhận thức

Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
Điểm, đường thẳng Đặt tên Vẽ hình    
Mối quan hệ giữa điểm và đường thảng Nhận biết điểm thuộc,không thuộc đt Vẽ hình, Gấp giấy  

2. Câu hỏi và bài tập củng cố, dặn dò (8’)

GV cho HS hoạt động nhóm

_ BT 1 ( sgk : tr 104) : Đặt tên cho điểm, đường  thẳng .   (MĐ: 1)

_ BT 3 ( sgk : tr 104) : Nhận biết điểm thuộc ( không thuộc đường thẳng ).    (MĐ: 1)

_ Sử dụng các k/h :.   (MĐ: 1)

_ BT 4 ( sgk: tr 104) : Vẽ điểm thuộc (không thuộc) đường thẳng .      (MĐ: 2)

_ BT 7 ( sgk : tr 104) : Gấp giấy để có được hình ảnh của đường thẳng .        (MĐ: 3)

3. Hướng dẫn học ở nhà (2’)

   – HS học bài theo SGK.

   – Hoàn chỉnh các bài tập đã sửa trên lớp và các bài tập còn lại trong SGK.

   – Chuẩn bị bài mới : Ba điểm thẳng hàng.

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:


Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *