Bộ giáo án hình học lớp 7 mới 5 hoạt động

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

§1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH

I. Mục tiêu:       

– Kiến thức cơ bản:

    + Hiểu thế nào là hai góc đối đỉnh .

    + Nêu được tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau .

– Kĩ năng cơ bản:

    + Vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước .

Đang tải...

    + Nhận biết các góc đối đỉnh trong một hình .

– Tư duy: Bước đầu tập suy luận .

– TĐ: Biết vẽ hai góc đối đỉnh.

II. Chuẩn bị:

– GV: SGK, thước thẳng , thước đo góc .

– HS: SGK, thước thẳng , thước đo góc .

III. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiệu bài (5′)
GV nêu yêu cầu cần thiết khi học môn hình học 7 về dụng cụ, SGK . GV giới thiêu sơ lược về chương 1 (gồm 7 bài) GV: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành mấy góc? – Trong 4 góc này có quan hệ như thế nào? Ta vào bài mới. GV ghi bài mới. HS ghi lại yêu cầu của GV (nếu cần)   HS lắng nghe.   – Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 4 góc.   HS ghi bài mới.                   §1. HAI GÓC ĐỐI             ĐỈNH
Hoạt động 2 : Tìm hiểu về hai góc đối đỉnh (15′)
    GV yêu cầu HS vẽ hai đường thẳng xx’và yy’ cắt nhau tại O.    GV viết kí hiệu góc và giới thiệu 1,3 là hai góc đối đỉnh. GV dẫn dắt cho HS nhận xét quan hệ cạnh của hai góc qua ?1         GV:1 3 có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia 1,3 đối đỉnh. Vậy thế nào là hai góc đối đỉnh ? GV ghi lên bảng.         GV hỏi: ?22 4 có đối đỉnh không? Vì sao? – Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành mấy cặp góc đối đỉnh ? – Để là hai góc đối đỉnh phải thõa mãn đồng thời mấy điều kiện?     – Cho HS quan sát khung đầu bài SGK và hỏi: Hai cặp góc trong hình (bên phải) không đối đỉnh là vì sao ?     1 HS lên bảng vẽ theo yêu cầu .       HS làm ?1 : + 1 3 chung đỉnh O + Cạnh Ox là tia đối của cạnh Oy và Ox’ là tia đới của cạnh Oy’.       HS đọc ( SGK trang 81) HS ghi bài.         HS trả lời tương tự như ?1   – Hai cặp góc đối đỉnh .   – Để là hai góc đối đỉnh phải thõa mãn đồng thời 2 điều kiện  + Chung gốc .  + Cạnh của góc này là tia đối của cạnh góc kia . – Hai góc không đối đỉnh vì không thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện trên . 1. Thế nào là hai góc đối đỉnh: Hai góc 1,3 là hai góc đối đỉnh.                 * Định nghĩa : Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.        

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *