Các dạng toán lớp 3 có đáp án chi tiết

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

Tailieugiaoduc.com xin gửi đến quý thầy cô giáo và cá em học sinh bộ tài liệu Tuyển tập các dạng toán lớp 3 có đáp án chi tiết.

Bộ tài liệu Tuyển tập các dạng toán lớp 3 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng để các em nắm được toàn bộ kiến thức chương trình Toán lớp 3 thật tốt.

TỔNG HỢP 305 BÀI TOÁN LỚP 3 CÓ ĐÁP ÁN
Bài 1: Một bao gạo có 42 kg. người ta lấy ra 1/6 số gạo trong bao. Hỏi trong bao còn bao nhiêu kg gạo?
Hướng dẫn:
Số gạo lấy ra là: 42: 6 = 7 (kg)
Trong bao còn số gạo là: 42 – 7 = 35 (kg)


Bài 2: Lớp 3 A có 32 học sinh, 1/4 số học sinh của lớp 3 A là nữ. Hồi lớp 3 A có bao nhiêu học sinh Nam?
Hướng dẫn:
Số hs nữ của lớp 3A là: 32: 4 = 8 (học sinh)
Số hs nam của lớp 3A là: 32 – 8 ■ 24 (học sinh)


Bài 3: Tấm vải xanh dài 18m, tấm vải đỏ dài bàng 1/3 tấm vài xanh. Hỏi 2 tấm vải dài bao nhiêu m?
Hướng dẫn:
Tấm vải đỏ dài là: 18 : 3 = 6 (m)
Cả hai tấm dài là: 18 + 6 = 24 (m)


Bài 4: Có 2 thùng dầu, biết 1/3 số dầu thùng 1 bằng 1/4 số dầu thùng 2, biết thùng thứ nhất có 18 lít dầu. Hỏi thùng thứ 2 có bao nhiêu lít dầu?
Hướng dẫn:
1/3 thùng thứ nhất có số lít dầu là: 18:3 = 6 (lit)
Thùng thứ hai có số dầu là: 6 X 4 = 24 (lít)


Bài 5: Có một bao đường, nếu lấy ra 1/4 số đường trong bao 1 thi được 5 kg. Hỏi lấy ra 1/5 số đường trong bao thi được bao nhiêu kg?
Hướng dẫn:
Bao đường có số kg là: 5 X 4 = 20 (kg)
Nếu lấy ra 1/5 thì được: 20 : 5 = 4 (kg)

Đang tải...


Bài 6: An có 6 viên bi, số bi của An bằng 1/3 số bi của Dũng. Hỏi cả 2 bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?
Hướng dẫn:
Dũng có số bi là: 6 X 3=18 (viên)
Cả hai bạn có số bi là: 6 + 18 = 24 (viên)

Link tải trọn bộ tài liệu:

Link tải trọn bộ tài liệu ở cuối bài các thầy cô chú ý tải về nhé, cách tài có video hướng dẫn cụ thể nếu thầy cô nào chưa biết cách tải xem video hướng dẫn rồi tải về.

Link tải trọn bộ tài liệu

Video hướng dẫn tải

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *