Tổng hợp đề kiểm tra 45 phút Toán lớp 4 file word có đáp án

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: (1 điểm M1)
a/ Số 5725 đọc là:
A. Năm nghìn bảy trăm hai mươi lăm B. Năm mươi nghìn bảy trăm hai mươi lăm
C. Năm trăm nghìn bảy trăm hai mươi lăm D. Năm triệu bảy trăm hai mươi lăm
b/ Chữ số 5 trong số 9654837 thuộc hàng nào?
A. Hàng trăm B. Hàng nghìn C. Hàng chục nghìn D. Hàng triệu

Câu 2. (1 điểm M2)
Trong các số sau số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết 3 là:

A. 36572 B. 44835 C. 50010 D. 55552

Câu 3. (1 điểm M2) Viết chữ số thích hợp vào ô trống
a) 5 tấn 175kg = …………Kg b) 10 dm2 2cm2 = …………..cm2

Câu 4. (1 ñieåm M2).

a/Tính nhaåm: 34 x 11 + 10 = ……?

Đang tải...

A. 384 B . 374 D .734 C . 473

b/ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là: 60 và 30
A. 60 và 30 B. 55 và 35 C. 45 và 15 D. 65 và 15
Câu 5. (1 điểm M3) Tính a, 154 × 35 + 154 × 65

A. 154 B. 1540 C. 15400 D. 154000 b, 74 x 11 + 25 x 11 + 11
A. 1100 B. 110 C. 11000 D. 814
Câu 6. (1 điểm M3) Trung bình cộng của các số chẵn nhỏ hơn 42 và lớn hơn 30 là

A. 36 B. 180 C. 72 D. 35

Câu 7. (1 điểm M1)

a/ Hình vuông có cạnh 10cm. Diện tích hình vuông đó là bao nhiêu cm2?
A. 40 cm2 B. 400 cm2 C. 10 cm2 D. 100 cm2
b/Tứ giác ABCD có :

A. 4 góc vuông

Link tải trọn bộ ở dưới các thầy cô chú ý nhấn vào tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ đề thi

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *