Lớp 5

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5 file word chuẩn

*NỘI DUNG : Trang: Phần I : Luyện từ và câu : 1) Cấu tạo từ……………………………………………………………………………….4 2) Cấu tạo từ phức……………………………………………………………………….8 3) Từ loại. 3.1-Danh từ, động từ, tính từ………………………………………………………….13…

Đọc tiếp