866 BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ LỚP 5 THEO CHUYÊN ĐỀ (CÓ ĐÁP ÁN)

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

Tuyển tập 866 bài toán hay và khó lớp 5 theo chuyên đề (có đáp
án) Tuyển chọn, sưu tầm nhằm giúp các em
học sinh lớp 5 phát triển tư duy giải toán một cách toàn diện thông
qua 24 chuyên đề trọng tâm của chương trình toán 5

CHUYÊN ĐỀ 1.SỐ VÀ CHỮ SỐ.

Bài 1:
Cho các chữ số: 0; 1; 2; 3. Lập đƣợc bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau.
Giải
-Hàng ngàn có 3 cách chọn (khác 0)
-Hàng trăm có 3 cách chọn
-Hàng chục có 2 cách chọn
-Hàng đơn vị có 1 cách chọn
Số có 4 chữ số khác nhau có: 3 x 3 x 2 x 1 = 18 (số)


Bài 2: Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 5
Giải
Số chia hết cho 5 thì có tận cùng bằng 0 hoặc bằng 5.
*.Tận cùng bằng 0:
-Có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị (là 0)
-Có 9 cách chọn chữ số hàng trăm.
-Có 8 cách chọn chữ số ngành chục.
Vậy có: 1 x 9 x 8 = 72 (số)
*.Tận cùng bằng 5:
-Có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị (là 5).
-Có tám cách chọn chữ số hàng trăm (khác 0 và 5)
-Có 8 cách chọn chữ số hàng chục.
Vậy có: 1 x 8 x 8 = 64 (số)
Có tất cả: 72 + 64 = 136 (số)

Bài 3: Cho năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5.

a) Có thể lập đƣợc tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà mỗi số chia
hết cho 5?
b) Tính tổng các số vừa lập đƣợc
Giải
a).Để chia hết cho 5 thì hàng đơn vị phải là 5
Có 4 cách chọn hàng nghìn
Có 3 cách chọn hàng trăm

Link tải trọn bộ ở dưới các thầy cô chú ý nhấn tải về nhé.

Đang tải...

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ đề thi

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *