Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5 file word chuẩn

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

*NỘI DUNG :

Trang:
Phần I : Luyện từ và câu :

1) Cấu tạo từ……………………………………………………………………………….4
2) Cấu tạo từ phức……………………………………………………………………….8
3) Từ loại.
3.1-Danh từ, động từ, tính từ………………………………………………………….13
3.2- Đại từ, đại từ xưng hô…………………………………………………………….20
3.3- Quan hệ từ………………………………………………………………………….22

4) Các lớp từ:
4.1- Từ đồng nghĩa……………………………………………………………………….24
4.2- Từ trái nghĩa……………………………………………………………………….27
4.3- Từ đồng âm………………………………………………………………………..28
4.4- Từ nhiều nghĩa………………………………………………………………………29
5) Khái niệm câu……………………………………………………………………….32

6)Các thành phần của câu (cấu tạo ngữ pháp của câu)……………………………35

7)Các kiểu câu (chia theo mục đích nói):
7.1- Câu hỏi………………………………………………………………………………40
7.2- Câu kể……………………………………………………………………………….41
7.3- Câu khiến…………………………………………………………………………..44
7.4- Câu cảm…………………………………………………………………………….44
8) Phân loại câu theo cấu tạo……………………………………………………………45
9) Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ………………………………………………48

10) Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng…………………………………………51
11) Dấu câu………………………………………………………………………………52
12) Liên kết câu………………………………………………………………………….54
Phần II: Tập làm văn:
1) Bài tập về phép viết câu………………………………………………………………55
2) Bài tập về phép viết đoạn…………………………………………………………….61
3) Luyện viết phần mở bài………………………………………………………………64
4) Luyện viết phần kết bài……………………………………………………………….66
5) Luyện tìm ý cho phần thân bài………………………………………………………..68
6) Phương pháp chung khi làm bài Tập làm văn……………………………………71
7) Làm thế nào để viết được một bài văn hay………………………………………..72
8) Nội dung và phương pháp làm bài:
8.1- Thể loại miêu tả…………………………………………………………………….74
1.Tả đồ vật……………………………………………………………………………74
2.Tả cây cối…………………………………………………………………………..76

Đang tải...

Link tải trọn bộ ở dưới các thầy cô chú ý nhấn tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ đề thi

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *