Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán chương trình tiểu học

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

CÁC BÀI TOÁN VỀ CHIA HẾT


I. Những kiến thức cần nhớ:
1.Dấu hiệu chia hết cho 2:

Những số có tận cùng bằng 0;2;4;6;8 thì chia hết cho 2.

Những số chia hết cho 2 có tận cùng bằng 0;2;4;6;8.

Dấu hiệu chia hết cho 5 :

Những số có tận cùng bằng 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Những số chia hết cho 5 có tận cùng bằng 0 hoặc 5.

Đang tải...

Dấu hiệu chia hết cho 4:

Những số có hai chữ số tận cùng tạo thành số chia hết cho 4 thì chia hết cho 4.

Những số chia hết cho 4 có hai chữ số tận cùng tạo thành số chia hết cho 4.
4.Dấu hiệu chia hết cho 3:

Những số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Những số chia hết cho 3 có tổng các chữ số chia hết cho 3.

Dấu hiệu chia hết cho 9:
Tương tự dấu hiệu chia hết cho 3.
Dạng 1. Viết câc số tự nhiên theo dấu hiệu chia hết
Dạng 2. Dùng dấu hiệu chia hết để điền các chữ số chưa biết.
Dạng 3. Các bài toán về vận dụng tính chất chia hết của một tổng và một hiệu.
Dạng 4. Các bài toán về phép chia có dư.
Dạng 5. Vận dụng tính chất chia hết và phép chia có dư để giải các bài toán có lời văn.
Bài tập


1, a) Điền số thích hợp vào x,y để số A=26xy chia hết cho 5 và 9
b) Điền số thích hợp vào x,y để số A=663xy chia hết cho 5 và 9
c) Điền số thích hợp vào x,y để số A=46xy chia hết 45
d) Điền số thích hợp vào x,y để số A=13xy chia hết cho 15
e) Điền số thích hợp vào x,y để số A=76x5y chia hết cho 2, 5và 9
2.
a) Tìm tất cả các số chia hét cho 2, 3, chia cho 5 dư 3.Biết chữ số hành trăm là 3.
b) Tìm tất cả các số chia hét cho 2, 3, chia cho 5 dư 4.Biết số đã cho là số nhỏ nhất.
c) Điền số thích hợp vào x,y để số A = 56xy chia hết cho 2 và 3, chia cho 5 dư 4.

Cho số 8105xyz là số tự nhiên.
a) Xác định giá trị của các số x, y, z đẻ số 8105xyz chia hết cho 504.

Link tải trọn bộ ở dưới các thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *