Tổng hợp các đề thi Toán bằng Tiếng Anh tiểu học file word có đáp án

Yêu thích
 •  
 •  
 •  
 •  

A. KIẾN THỨC CẦN LƯU Ý

Dạng 1: Cho biết Hiệu và Tỉ số tuổi của hai người

Loại 1: Cho biết hiệu số tuổi của hai người

Loại 2: phải giải bài toán phụ để tìm hiệu số tuổi của hai người

Loại 3 :  Cho biết tỉ số tuổi của hai người ở hai thời điểm khác nhau

Dạng 2: Cho biết Tổng và Tỉ  số tuổi của hai người

Dạng 3: Cho biết Tổng và Hiệu số tuổi của hai người

Đang tải...

Dạng 4: Các bài toán tính tuổi với các STP

Dạng 5:  Các bài toán điển hình khác

 1. Có 3 dạng toán điển hình:
 2. Tìm 2 số khi biết Tổng- Tỉ

     Cách giải :

 • Coi số bé hoặc số lớn gồm một số phần bằng nhau từ đó xác định số phần bằng nhau của số còn lại
 • Tìm tổng số phần bằng nhau của hai số .
 • Tìm một phần
 • Tìm hai số đó .
 • Tìm 2 số khi biết Hiệu- Tỉ

    Cách giải :

 • Coi số bé hoặc số lớn gồm một số phần bằng nhau từ đó xác định số phần bằng nhau của số còn lại .
 • Tìm hiệu số phần bằng nhau của hai số
 • Tìm một phần
 • Tìm hai số đó .
 • Tìm 2 số khi biết Tổng- Hiệu

     Cách giải :

Cách 1 :

 • Số bé  = ( Tổng – Hiệu ) : 2
 • Số lớn = Số bé + Hiệu = Tổng – Số bé

Cách 2 :

 • Số lớn = ( Tổng + Hiệu ) : 2
 • Số bé = Số lớn – Hiệu = Tổng – Số lớn

Cách 3 :

 • Số lớn = ( Tổng : 2 ) + ( Hiệu : 2 )
 • Số bé = ( Tổng : 2 ) – ( Hiệu : 2 )
 • Thường dùng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải.
  • Phương pháp chia tỉ lệ ( Dùng sơ đồ đoạn thẳng để biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng tuổi trong từng thời kỳ )
  • Phương pháp dùng chữ thay số
 • Hiệu số tuổi của 2 người không thay đổi theo thời gian.
 • Thường gặp các đại lượng :
  • Tuổi của A và B
  • Hiệu số tuổi của A và B
  • Tổng số tuổi của A và B
  • Tỉ số tuổi của A và B
  • Các thời điểm của tuổi A và B trước đây, hiện nay, sau này

Link tải trọn bộ ở dưới các thầy cô chú ý nhấn tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ đề thi

Đang tải...
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *