Tổng hợp các đề và bài tập Toán ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 hay

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

BÀI 1 : Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất.

A. Hiệu của hai số là 1,4.  Nếu gấp 5 lần số bị trừ và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là 154,4. Vậy số bị trừ là :

a. 36,85                                   b. 38,25                       c. 153                          d. Cả A,B,C đều sai.

B. Hai đội công nhân có tất cả 120 công nhân. Nếu chuyển 18 công nhân của đội thứ nhất sang đội thứ hai thì số công nhân của đội thứ hai bằng 5/7 số công nhân của đội thứ nhất. Số công nhân của đội thứ hai là :

a. 88 người                              b. 32 người                  c. 57 người                  d. 73 người

C. Tích của hai số là 5037. Nếu giảm một trong hai số ấy đi 7 đơn vị thì tích sẽ giảm đi 483. Vậy số lớn trong hai số ấy là :

a. 69                                        b. 73                            c. 60                            d. Cả A,B,C đều sai.

Đang tải...

D. Cho phân số a/b có b – a = 21. Phân số a/b sau khi rút gọn được phân số 16/23. Vậy phân số a/b là :

a. 40/69                                   b. 35/78                       c. 8/9                           d. Cả A,B,C đều sai.

E. Cho N = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x ……………….. x 48 x 49 x 50 x 51

Hỏi N có tận cùng bao nhiêu chữ số 0 ?

a. 10                                        b. 11                            c. 12                            d. 13

BÀI 2 : Tính giá trị biểu thức sau :                 5,432 x 5,39 – 4,63 : 2,25 + 11,6

Với bộ tài liệu này có thể giúp các bé ôn tập tốt môn toán lớp 5 trong mùa hè này.

Link tải trọn bộ ở dưới các thầy cô chú ý nhấn tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ đề thi

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *