Tổng hợp các bài toán chọn lọc lớp 6

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

Hôm nay Tailieugiaoduc.com xin giới thiệu cùng các thầy cô và các em học sinh bộ tài liệu 108 bài toán chọn lọc lớp 6.

1 Cho tập hợp D = {0; 1; 2; 3; • • • ; 20}
a) Viết tập hợp D bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.
b) Tập hợp D có bao nhiêu phần tử?
c) Viết tập hợp E các phần tử là số chẵn của D (số chẵn là số chia hết cho 2). Tập hợp E có bao nhiêu phần tử?
d) Viết tập hợp F các phần tử là số lẻ của D (số lẻ là số không chia hết cho 2). Tập hợp F có bao nhiêu phần tử?

2 Trong một lớp học, mỗi học sinh đều học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Có 25 người học tiếng Anh, 27 người học tiếng Pháp, còn 13 người học cả hai thứ tiếng. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

3 Cho một số có 3 chữ số là abc (a, b, c khác nhau và khác 0). Nếu đổi chỗ các chữ số cho nhau ta được một số mới. Hỏi có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số như vậy? (Kể cả số ban đầu).

4 Quyển sách giáo khoa Toán 6 tập một có 132 trang. Hai trang đầu không đánh số. Hỏi phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số để đánh số các trang của quyển sách này?

5 Với 9 que diêm hãy sắp xếp thành một số La Mã:
a) Có giá trị lớn nhất.
b) Có giá trị nhỏ nhất.

6 Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng:
a) Tập hợp A các số tự nhiên X mà X — 2 = 14.
b) Tập hợp B các số tự nhiên X mà X + 5 = 5.
c) Tập hợp c các số tự nhiên không vượt quá 100.

Đang tải...

Link tải trọn bộ ở dưới các thầy cô chú ý nhấn vào nút Tải Về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *