Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 7 thí điểm

Yêu thích
 •  
 •  
 •  
 •  
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn: Tiếng Anh 7 – Chương trình Thí điểm
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Listen carefully and choose the best answer (A, B or C) to complete each sentence.

 1. How does Joshua go to school in Japan?
  A. He takes a school bus every morning
  B. He rides the subway at 8:00 AM.
  C. He walks with a group of students.
 2. Which item did Joshua NOT mention when talking about the things he takes to school?
  A. backpack B. gym clothes C. school hat
 3. What is one of the first things Joshua does when he arrives at school?
  A. He practices his reading and writing.
  B. He stands and bows to the teacher.
  C. He puts on his gym clothes for class.
 4. Where does Joshua eat lunch at school?
  A. in his classroom B. in the lunchroom C. in the gymnasium
 5. What time does Joshua probably get home from school most days?
  A. between 1:00 PM and 2:00 PM
  B. between 2:00 PM and 3:00 PM
  C. between 3:00 PM and 4:00 PM

II. Find the word with the different underlined sound.

 1. A. washed B. needed C. danced D. matched
 2. A. obey B. key C. grey D. survey
 3. A. ways B. days C. says D. stays

II. Find the word which has a different stress pattern from the others.

 1. A. prefer B. finish C. complete D. begin
 2. A. dangerous B. important C. enormous D. convenient

III. Choose the correct option A, B, C, D to complete the sentences.

 1. The University of Indochina . . . . . in Hanoi in 1906.

Mong rằng với bộ tài liệu này sẽ giúp ích cho các thầy cô và các em trong việc bồi dưỡng ôn thi THCS môn tiếng anh của mình đạt kết quả cao, ngoài ra các bậc phụ huynh có thể tải về hướng dẫn con mình học và ôn thi THCS lớp 7.

Link tải trọn bộ ở dưới nếu thầy cô chưa biết cách tải thì xem video hướng dẫn tải nhé.

Đang tải...

Link tải trọn bộ tài liệu: Download

Video hướng dẫn tải chi tiết

Đang tải...
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *