Tổng hợp bài tập Toán hình lớp 7 chương 1 file word

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

A. Kiến thức cơ bản :

1. Hai góc đối đỉnh:

a) ĐN: Hai góc đối đỉnh là 2 góc mà mỗi cạnh góc này là tia đối của một cạnh góc kia.

b) Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

c) Kiến thức bổ sung (dành cho học sinh khá giỏi)

          – Hai tia chung gốc cho ta một góc.

          – Với n đường thẳng phân biệt giao nhau tại một điểm có 2n tia chung góc. Số góc tạo bởi hai tia chung gốc là: 2n(2n-1) : 2 = n( 2n – 1)

Đang tải...

Trong đó có n góc bẹt. Số góc còn lại là 2n(n – 1). Số cặp góc đối đỉnh là: n(n – 1)

2. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: SGK.

Tính chất các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng:

Nếu đường thẳng  c cắt hai đường thẳng  a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

           + Hai góc so le trong còn lại bằng nhau

           + Hai góc đồng vị bằng nhau

           + Hai góc trong cùng phía bù nhau.

3. Hai đường thẳng vuông góc

a) Định nghĩa: Hai đường thẳng xx’, yyr cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc và được kí hiệu là xx’ yy’.

b) Tính chất: Có một và chỉ một đườn thẳng a’ đo qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho trước.

c) Đường trung trực của đoạn thẳng: Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trục của đoạn thẳng ấy. (Ta còn nói A đối xứng với B qua d hay A và B đối xứng với nhau qua d)

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý nhấn tải nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *