Tổng hợp kiến thức chương trình Toán lớp 7 cả năm

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

Đề cương ôn tập cuối năm học 2018 – 2019
Môn : Toán 7

A. Phần đại số

Thế nào là số hữu tỉ ? Cho ví dụ.

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số với a, b Z, b 0

Số hữư tỉ như thế nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn ? Cho VD.
Số hữư tỉ như thế nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ? Cho VD.

Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Đang tải...

Nêu các phép toán được thực hiện trong tập hợp số hữu tỉ Q. Viết các công thức minh họa.

Các phép toán thực hiện trong tập hợp số hữu tỉ Q *Cộng hai số hữu tỉ : *Trừ hai số hữu tỉ :

Chú ý : Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó.
Với mọi x, y, z Q : x + y = z x = z – y.
*Nhân hai số hữu tỉ :
*Chia hai số hữu tỉ :

Nêu công thức xác định giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x. áp dụng tính ; ; .

Công thức xác định giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ là :

x nếu x 0

=

- x nếu x < 0

Viết các công thức tính lũy thừa của một số hữu tỉ.
Các công thức tính luỹ thừa của một số hữu tỉ là :

Tích của hai luỹ thừa cùng cơ số : xm . xn = xm + n

Thương của hai luỹ thừa cùng cơ số : xm : xn = xm – n (x ≠ 0, m ≥ n)

Luỹ thừa của luỹ thừa :

Luỹ thừa của một tích : (x . y)n = xn . yn

Luỹ thừa của một thương : (y ≠ 0)

Thế nào là tỉ lệ thức ? Từ đẳng thức a. d = b . c, có thể suy ra được các tỉ lệ thức nào ?

Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số .

Từ đẳng thức a . d = b . c ta có thể suy ra được các tỉ lệ thức sau :
; ; ;

Nêu tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Nêu các quy ước làm tròn số. Cho ví dụ minh họa ứng với mỗi trường hợp cụ thể. *Các quy ước làm tròn số

Trường hợp 1 : Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0. + VD : Làm tròn số 86,149 đến chữ số thập phân thứ nhất là : 8,546 8,5
Làm tròn số 874 đến hàng chục là : 874 870

Trường hợp 2 : Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

VD : Làm tròn số 0,2455 đến chữ số thập phân thứ nhất là : 0,2455 0,25

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *