Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 file word có đáp án chi tiết

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

Chương 1: Đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song

Câu hỏi nhận biết

Câu 1. Góc đối đỉnh với góc khi:

A.Tia Ox’ là tia đối của tia Ox và tia Oy là tia đối của tia Oy’
B.Tia Ox’ là tia đối của tia Ox và
C.Tia Ox’ là tia đối của tia Oy và tia Oy’ là tia đối của tia Ox
D.Cả A, B, C đều đúng


Câu 2. Hai đường thẳng xx’và yy’ cắt nhau tại O. Chúng được gọi là hai đường thẳng vuông góc khi:

A. B. C. D. Cả A, B, C đều đúng

Đang tải...

Câu 3. Chọn câu phát biểu đúng nhất

A. Hai đường thẳng không có điểm chung gọi là hai đường thẳng song song với nhau
B.Hai đường thẳng không song song là hai đường thẳng không có điểm chung
C.Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có điểm chung
D.Cả A, B,C đều đúng

Câu hỏi thông hiểu

Câu 1. Cho hình vẽ ( H 1) . Hãy điền vào chỗ trống

A. Góc và …… là hai góc đồng vị
B. Góc và ……là hai góc đối dỉnh
C. Góc và ……là hai góc so le trong
D. Góc và ……là hai góc trong cùng phía Hình1

Câu 2. Dạng phát biểu khác của “Tiên đề Ơ-CLít” là:

A. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

B. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó
E. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó
F. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ đề thi

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *