Tuyển tập 10 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7 cấp huyện có lời giải Thầy Nguyễn Văn Đại

Yêu thích
 •  
 •  
 •  
 •  

ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN

Câu 1.

a/ Thực hiện phép tính: H =
( )
( )
9
19 3 4
10
9 10
2 .27 .5 15. 4 .9
6 .2 12
− −
− −

b/ Cho 2 biểu thức sau:
A =
1 1 1 1 1 1
1 …
2 3 4 2016 2017 2018
− + − + − + −
1 1 1 1 1
B …
1010 1011 2016 2017 2018
= + + + + + .
Tính (A 2017 – B 2017 ) 2018

Giải
a/ Thực hiện phép tính.
( )
( )
( )
9
19 3 4 18 9
18 9 18 9
10 9 9 9
9 10
18 9 18 9
9 9 9 18
2 . 27 . 5 – 15. – 4 .9 2 1 . 2 . 3 . 5 2. 2 . 3 . 5 + 2 . 3 . 5
H
2.12 – 12 . 12 – 10 . 12
6 .2 – -12
3.2 .3 .5 3.2 .3 .5 3
H – 1,5
(2.5).(3 .4 ) 2.5.3 .2 2
+
= = =
= = = =
− − −

Câu 2.
a/ Tìm x biết 2014 2015 2016 2 x x x − + − + − =
b/ Tính giá trị của biểu thức M =15x 3 y +7xy với x,y thoả mãn:
2016 2018
(3 1) (5 3) 0 x y − + − ≤
Giải
a/ Tìm x, biết: 2014 2015 2016 2 x x x − + − + − =

 • Xét x ≥ 2016 ta có:
  ( ) ( ) ( ) x – 2014 + x – 2015 + x – 2016 = 2
  3x – 3. 2015 = 2
  3x = 3. 2015 + 2
  2 2
  x 2015 + (loaïi) (vì 2015 + < 2016)
  3 3


  ⇒ = →
 • Xét 2015 x < 2016 ≤ ta có:
  ( ) ( ) ( ) x – 2014 + x – 2015 – x – 2016 = 2
  x – 2013 = 2
  x = 2013
  x = 2015 ( ñ
  2
  )

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Đang tải...

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *