Tuyển tập đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Lớp 7 file word

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

ĐỀ KIỂM TRA MÔN: HÌNH HỌC 7

                                                                                               TIẾT 45 (THEO PPCT)

Họ tên HS: ……………………………….                Thời gian: 45 phút (không kết thời gian chép đề)

Lớp: ……………..                                                                  Ngày ……..tháng 2 năm 2019

ĐỀ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM):

Bài 1: Mỗi khẳng định sau đúng hay sai?

Đang tải...

          a) Trong một tam giác góc nhỏ nhất là góc nhọn

          b) Góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong của tam giác ấy.

          c) Trong một tam giác vuông hai góc nhọn bù nhau.

          d) Nếu  là góc ở đáy của tam giác cân thì  < 900.

Bài 2: Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất.

1. Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau ?

A. 5cm, 5cm, 7cm                                                B. 6cm, 8cm, 9cm

C. 2dm, 3dm, 4dm                                               D. 9m, 15m, 12m

2. Cho DABC vuông tại B, có cạnh AB = 5cm và BC = 12cm. Độ dài cạnh AC là:

          A. 12cm               B. 13cm                C. 14cm                D. 15cm

3. Tam giác cân có góc ở đỉnh là 300 thì góc ở đáy có số đo là:

A. 400                            B. 800                             C. 700                             D. 750.

4. Tam giác MIN có  thì tam giác MIN là:

A. Tam giác cân tại M                       B. Tam giác cân tại I              

C. Tam giác đều                                D. Tam giác cân tại N

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 ĐIỂM):

1. Bài 1 (4 điểm):

          Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC tại H, biết AC = 20cm; AH = 12cm, BH = 5cm.

          a) Tính CH, AB, BC?

          b) Tính chu vi tam giác ABC?

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *