97 bài toán giải bài toán bằng cách lập phương trình Lớp 8

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

GIẢI BÀI TOÁN CHUYÊN ĐỘNG TRÊN SÔNG
Bài 1. Một canô xuôi dòng 42 km rồi ngược trở lại 20 km hết tổng cộng 5 giờ. Biết vận tốc dòng chảy là 2 km/h Tính vận tốc của canô lúc nước yên lặng.


Bài 2. Một canô xuôi dòng từ A đến B với quãng đường AB là 90 km. Sau đó quay lại A. biết thời gian xuôi ngắn hơn thời gian ngược là 4 giờ và vận tốc xuôi lớn hơn vận tốc khi ngược là 6 km/h. Tính vận tốc canô lúc xuôi, và lúc ngược?


Bài 3. Một thuyền đi trên sông dài 50 km. Tổng thời gian xuôi và ngược là 4 giờ 10 phút. Tính vận tốc thực của thuyền biết vận tốc dòng nước là 5 km/h.


Bài 4. Một tàu thủy chạy xuôi dòng từ bến A đến bến B rồi chạy ngược lại mất tổng thời gian là 5 giờ 20 phút. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước yên lặng biết quãng sông AB dài 40 km và vận tốc của dòng nước là 4 km/h.


Bài 5. Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30 km. Một canô đi từ A đến B, nghỉ 40 phút ở B rồi trở về A. Thời gian từ lúc đi đến về đến A là 6 giờ. Tính vận tốc của canô khi nước yên lặng, biết vận tốc dòng nước là 3 km/h.


Bài 6. Một canô chạy trên dòng sông đang chảy. Nếu canô chạy xuôi dòng 5 km rồi ngược dòng km thì mất 2 giờ. Nếu canô chạy xuôi dòng 10 km rồi ngược dòng 6 km thì cũng mất 1 giờ. Tính vận tốc canô và dòng chảy.


Bài 7. Một canô xuôi từ A đến B rồi ngược từ B về A hết 4 giờ Tính vận tốc thực của canô biết AB = 30 km, và vận tốc dòng chảy là 4km/h.

Đang tải...


Bài 8. Một chiếc thuyền khởi hành từ bến sông A. Sau 5 giờ 20 phút một canô chạy từ bến A đuổi theo và đuổi kịp thuyền tại một điểm cách bến A 20 km. Tính vận tốc của canô biết rằng thuyền chạy chậm hơn ca nô 12 km/h ( vận tốc nước không đáng kể).


Bài 9. Hai canô cùng khởi hành một lúc và chạy từ A đến B. Ca nô 1 chạy với vận tốc 20km/h, ca nô 2 chạy với vận tốc 24km/h.Trên đường đi canô 2 dừng lại 40 phút, sau đó tiếp tục chạy với vận tốc như cũ và đến bến B cùng lúc với canô 1. Tính chiều dài quãng sông AB ( cho biết vận tốc dòng nước không đáng kể).

Link tải trọn bộ tài liệu bên dưới các bạn chú ý tải nhé.

Link tải trọn bộ tài liệu: Download

Video hướng dẫn tải

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *