Tuyển tập đề khảo sát học sinh giỏi môn Hóa lớp 8 có đáp án

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

Câu 1. khí CO khử CuO , Fe2O3 tạo thành Cu, Fe và CO2.

a. Viết phương trình hóa học xảy ra.(2 pthh)

b. Dựa vào 2 phương trình hóa học hãy so sánh số mol nguyên tử oxi trong CO và trong oxit kim loại.

Câu 2. Tương tự như khí Hidro. khí CO cũng có tính khử, CO khử được các oxit kim loại tạo kim loại và khí CO2.

a.Hãy viết phương trình hóa học xảy ra khi dẫn luồng khí CO qua Sắt oxit(FexOy)  nung nóng.

b. Giả sử có a mol CO tham ra phản ứng. Hãy chứng minh  nCO2 /2 =nO(CO) =nO(FexOy)= a mol

 c)  Cho 0,4 mol khí CO  phản ứng vừa đủ với 23,2 gam oxit sắt. Xác định công thức hóa học của oxit đó?

Đang tải...

Câu 3

 Để điều chế khí H2 trong phòng thí nghiệm người ta dùng kim loại tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối( hợp chất tạo bởi kim loại và gốc axit) và giải phóng khí H2.(  phản ứng kim loại thế H trong  axit). Cho  11 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Al và Fe tác dụng hết  với  axit có trong  dung dịch axit sunfuric loãng dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 8,96 lít khí (đktc)

 a)  Tính  khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X?

 b)  Tính khối lượng muối khan thu được?

Câu 4:

Cho hỗn hợp gồm CuO và Fe3O4  tác dụng với khí H2  dư ở nhiệt độ cao. Hỏi nếu thu được 29.6 gam kim loại trong đó sắt nhiều hơn đồng là 4 gam thì thể tích khí H2  cần dùng (ở điều kiện tiêu chuẩn) là bao nhiêu?

Câu 5: 

Khử hoàn toàn 24 g một hỗn hợp có CuO và FexOy  bằng khí H2, thu được 17,6 gam  hai kim loại. Cho toàn bộ hai kim loại trên vào dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít H2 (đktc). Xác định công thức oxit sắt. Biết Cu không phản ứng với Axit.

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *