50 BỘ ĐỀ THI BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 8 CÓ ĐÁP ÁN

Yêu thích
 •  
 •  
 •  
 •  

Đề 1

Bài 1 : (3d) Chứng minh rang:

 1. 8* + 211 chia hốt cho 17
 2. 191 ‘* + 6919 chia hct cho 44 Bài 2:
 3. Rút gọn bicu thức: , v t ‘ -6

-18.V + 9

 • Cho 1 + – + – = 0{.t, v,2* 0). Tính ^ + —5- + -^-

A y i                                                                            X y Z

Bài 3:(3d)

Cho tam giác ABC . Lấy các dicm D,E theo thứ tự thuộc tia dối cùa các tia BA, CA sao cho BD = CE = BC. Gọi o là giao diêm cùa BE và CD .Qua o vẽ dường thắng song song với tia phân giác của góc A, dường thẳmg này cắt AC ở K. Chứng minh rằng AB = CK.

Bài 4 (ld).

Đang tải...

Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất cùa bicu thức sau (neu CÓ):

M = 4x2 + 4x + 5

Dán án

Bài 1 : (3d)

 1. (l,5d)Tacó: 8S + 211 = (23)5 + 2″ = 2,s + 2″ =2n(24+ l)=2n17 Rổ ràng két quà trỏn chia hét cho 17.
 2. ( 1,5đ) áp dụng hàng dáng thức:

a” + bn = (a+bXa*1 – an 2b + a*V- ab*2 + b*1) với mọi n lõ.

Ta có: 19,9 + 69,9 = (19 + 69)(1918– !9i7.69+…+ 6918)

= 88( 1918– 19,7.69 + …+ 69l8) chia hết cho 44.

Bài 2 : (3d)

a) ( 1,5d) Ta có: x’ + X – 6 = x: + 3x -2x -6 = x(x+3) – 2(x+3)

= (x+3)(x-2).

X3 -4x2-18x + 9 = x3-7x2 + 3x2 – 21x + 3x + 9 =(x3 + 3x2) – (7x2 +21X) +(3×49)

=x2(x+3) -7x(x+3) +3(x+3)

=(x+3)(x2 -7x +3)

=> 1 *               — =        (x+3yx2)        = J*~2) Với điều kiện x*-l : x: -7x + 3 *0

Xs – 4x‘ -18x + 9       (x+3)(x• -7x +3) X -7x +3

b) (l,5đ) Vi

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *