Tuyển tập 14 đề kiểm tra học kì I môn toán lớp 8 file word có đáp án

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

Bi 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử :

a) 5x2 – 10x           b) x2 – y2 – 2x + 2y          c)  4x2 – 4xy – 8y2  

Bi 2: (2,0 điểm) 

1. Thực hiện php tính:

a) 5x(3x – 2 )           b) (8x4 y3 – 4x3y2 + x2y2) : 2x2y2  

2. Tìm x biết

a) x2 – 16 = 0           b) (2x – 3)2 – 4x2 = – 15

Đang tải...

Bi 3: (2,5 điểm)

Cho biểu thức: P =  

a) Tìm a để biểu thức P có nghĩa.                          

b) Rt gọn P.

c) Tìm gi trị nguyn của a để P có giá trị nguyên .

Bi 4. (3,0 điểm).

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H l chn đường vuông góc kẻ từ A đến BD. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của các đoạn AH và DH.

a) Chứng minh MN//AD.

b) Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh tứ gic BMNI l hình bình hnh.

c) Chứng minh tam gic ANI vuơng tại N.

Bi 5. (1,0 điểm)

Cho cc số x, y thỏa mn đẳng thức . Tính gi trị của biểu thức

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *