Tuyển tập 20 đề thi khảo sát đầu năm Toán lớp 8 file word

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  
PHÒNG GD&ĐT ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Toán – Khối: 8 Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: (1,0 điểm)

a. Muốn nhân hai đơn thức ta làm như thế nào?

b. Áp dụng: Tính tích của 3x2yz và –5xy3

Câu 2: (1,0 điểm)  

a. Nêu tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

b. Áp dụng: Cho ΔABC, AM là đường trung tuyến (MЄBC).

G là trọng tâm. Tính AG biết AM = 9cm.

Đang tải...

Câu 3: (2,5 điểm) 

a. Viết đa thức sau dưới dạng tích của hai đa thức: 4x² – 9y²

b. Rút gọn biểu thức: (x + 3)² + (4 – x) (x + 8)

c. Tính nhanh giá trị biểu thức: A = x² – 6x + 10 tại x = 103

Câu 4: (2,5 điểm)

Cho hai đa thức:

a. Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.

b. Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).

Câu 5: (3,0 điểm)

Cho ΔABC vuông tại A. Đường phân giác BD (DЄAC). Kẻ DH vuông góc với BC (HЄBC). Gọi K là giao điểm của BA và HD. Chứng minh:

a. AD = HD

b. BD⊥KC

c. ∠DKC = ∠DCK

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *