Các chuyên đề ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh mới nhất.

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

PHẦN A : CÁC CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP

Chapter 1: tenses in english

A.The simple present tense: ( Thì hiện tại thường )
I. The form: ( CÊu tróc)

“To be”: am / is / are
(+) I + am
She/ He/ It + is
We/ You/ They + are
(-) I am not
She/ He/ It + is not (isn’t)
We/ You/ They + are not (aren’t)
(?) Am I ?
Is she/ he/ it ?
Are we/ you/ they?

Ordinary verbs: ( động từ thường)
(+) I / We/ You/ They + V
She/ He/ It + V(s, es)
(-) I/ We/ You/ They + don’t + V(infinitive without ‘to’)
She/ He/ It + doesn’t + V(infinitive without ‘to’)
(?) Do + I/ we/ you/ they + V(infinitive without ‘to’)?
Does + she/ he/ it + V(infinitive without ‘to’) ?

II. The usage: ( Cách sử dụng)

Được dùng để diễn tả hành động sự việc được lặp đi lặp lại nhiều lần, thói quen hoặc sở thích.
Ex: She never comes late
She writes to her mother twice a month
They like drinking coffee.

Đang tải...

Được dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên
Ex: The earth moves around the Sun
Water boils at 1000C

Để diễn tả thời gian biểu, kế hoạch, dự đoán,…….
Ex: The train leaves at 9.00

III. Notes: (Chú ý)

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý nhấn tải nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *