Bộ đề cương ôn tập thi học sinh giỏi môn giáo dục công dân lớp 9 file word

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

MÔN HỌC : GDCD THCS

Mã nhận diện câu hỏi  GDCD 9 – B 1

Thông tin chung

* Khối: 9 Học kỳ: I

* Bài 1: Chí công vô tư

* Chuẩn cần đánh giá:  Thế nào làchí công vô tư.

*  Trang số (trong chuẩn): 165

Đang tải...
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 1. Thế nào là chí công vô tư? Hãy nêu ví dụ về một việc làm thể hiện chí công vô tư.
GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 1. – Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. – Nêu một ví dụ, có thể là: Một người cán bộ lãnh đạo biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến phê bình của cán bộ cấp dưới để cải tiến công tác lãnh đạo được tốt hơn; một học sinh không vì cảm tình riêng mà bỏ qua hoặc che dấu khuyết điểm cho bạn; một người dân hiến đất của gia đình để xây trường học cho trẻ em; …

Thông tin chung

* Khối: 9 Học kỳ: I

* Bài 1: Chí công vô tư

* Chuẩn cần đánh giá: Hiểu được ý nghĩa của phẩn chất chí công vô tư.

*  Trang số (trong chuẩn): 166

KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 2. Chí công vô tư có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân, cộng đồng, xã hội ?  
GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 2. – Người chí công vô tư sẽ luôn sống thanh thản, được mọi người vị nể, kính trọng. – Đem lại lợi ích cho tập thể, cộng đồng, xã hội, đất nước.

Thông tin chung

* Khối: 9 Học kỳ: I

* Bài 1: Chí công vô tư

* Chuẩn cần đánh giá:  Thế nào làchí công vô tư.

*  Trang số (trong chuẩn): 165

KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu 3. Có ý kiến cho rằng chỉ người lớn, nhất là những người có chức có quyền mới phải rèn luyện phẩm chất chí công vô tư, học sinh còn nhỏ không có điều kiện để rèn luyện phẩm chất đó.   Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?
GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu 3. Không tán thành ý kiến đó, vì phẩm chất chí công vô tư thể hiện trong cuộc sống hằng ngày và ai cũng phải rèn luyện và thực hiện. Học sinh có thể thực hiện như: tích cực tham gia các hoạt động của tập thể, không bao che cho những việc làm sai trái, bảo vệ lẽ phải, công bằng khi nhận xét, đánh giá người khác ….

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *