ĐỀ THI THỬ TOÁN THPT QUỐC GIA 2020 LÝ THÁI TỔ BẮC NINH LẦN 1 ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

ĐỀ THI THỬ TOÁN THPT QUỐC GIA 2020 LÝ THÁI TỔ BẮC NINH LẦN 1 ĐÁP ÁN CHI TIẾT

ĐỀ THI THỬ TOÁN THPT QUỐC GIA 2020 LÝ THÁI TỔ BẮC NINH

Câu 10. Giá trị của làm cho phương trình có hai nghiệm dương phân biệt là
A. . B. và .
C. ho ặc . D. hoặc .

Câu 11. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định sai?
A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
B. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì cũng vuông góc với đường thẳng còn lại.
C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
D. Nếu một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đó) cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

Câu 12. Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông tại vuông góc với mặt phẳng là đường cao trong tam giác Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định sai?
A. . B. . C. . D.

Câu 13. Cho hàm số có đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc .
A. . B. . C. . D. .

Câu 14. Cho tứ diện có các cạnh đôi một vuông góc với nhau. Biết Tính theo a thể tích V của khối tứ diện
A. B. C. . D.

Câu 15. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Tứ diện có bốn cạnh bằng nhau là tứ diện đều.
B. Hình chóp tam giác đều là tứ diện đều.
C. Tứ diện có bốn mặt là bốn tam giác đều là tứ diện đều.
D. Tứ diện có đáy là tam giác đều là tứ diện đều.

Đang tải...

Câu 16. Hàm số xác định khi
A. . B. . C. . D.

Câu 17. Cho hàm số đồng biến trên khoảng Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng .
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng .
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng

Câu 18. Đạo hàm của hàm số là:

A. . B. . C. . D.

Câu 19. Phương trình: vô nghiệm khi là:

Hiện tại Đề thi thử Toán 2020 Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải

TẢI ĐỀ THI THỬ TOÁN THPT QUỐC GIA 2020 LÝ THÁI TỔ BẮC NINH LẦN 1 ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *