ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ 2020 CHUYÊN HẠ LONG – QUẢNG NINH – LẦN 1 – ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ 2020 CHUYÊN HẠ LONG – QUẢNG NINH – LẦN 1 – ĐÁP ÁN CHI TIẾT

>>>ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA VẬT LÝ 2020 SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN – ĐÁP ÁN CHI TIẾT

>>>ĐỀ THI THỬ TOÁN THPT QUỐC GIA 2020 LÝ THÁI TỔ BẮC NINH LẦN 1 ĐÁP ÁN CHI TIẾT

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ 2020 CHUYÊN HẠ LONG
Trích trong tài liệu

Trích trong tài liệu

ơng và có hiệu số pha không đổi theo thời gian
Câu 13. Nếu tăng khối lượng vật nặng của con lắc lò xo lên gấp đôi và giữ nguyên
biên độ dao động thì cơ năng của con lắc
A. không thay đổi B. giảm 2 lần C. tăng gấp đôi D. tăng 4 lần
Câu 14. Đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử R= 50 và cuộn dây thuần cảm có
độ tự cảm L. Đặt vào đầu hai đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức
. Biết rằng điện áp và dòng điện trong mạch lệch nhau góc 3

.

Giá trị của L bằng?

A.
3
LH

B.
23
LH


Đang tải...

C.
1
3LH


D.
3
2LH

Câu 15. Biên độ của vật dao động cưỡng bức không thay đổi khi
A. biên độ ngoại lực tuần hoàn B. tần số ngoại lực tuần hoàn
C. pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn D. lực cản của môi trường
Câu 16. Một vật dao động điều hòa với phương trình: 6cos4
2xt



 . Thời

điểm thứ 2015 vật có động năng bằng thế năng là:
A. 251,75(s) B. 251,8125(s) C. 251,875(s) D. 251,9375(s)

anhdungdevelopment 4
Câu 17. Chọn phát biểu đúng. Đối với sóng cơ học, tốc độ truyền sóng
A. chỉ phụ thuộc vào tần số sóng
B. chỉ phụ thuộc vào vào bản chất môi trường truyền sóng
C. phụ thuộc vào chu kỳ, bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng
D. phụ thuộc vào bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng
Câu 18. Một vật dao động với tần số riêng f 0 =50Hz . Tác dụng lên vật một ngoại lực
cưỡng bước có độ lớn không đổi, khi tần số ngoại lực lần lượt là f 1 =6Hz và f 2 =7Hz thì
biên độ của dao động cưỡng bức?
A. Không thể so sánh B. A 1 >A 2 C. A 1 <A 2 D. A 1 =A 2
Câu 19. Một vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên
độ A và lệch pha nhau
2
3

. Biên độ dao động tổng hợp là:

A. A
2
B.
3
2
A
C. A D.
3
3
A

Câu 20. Một sóng cơ lan truyền trên một đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O
một đoạn d. Biết tần số f, bước sóng  và biên độ a của sóng không đổi trong quá trình
truyền sóng. Nếu phương trình dao động của phần tử vật chất tại

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ 2020 CHUYÊN HẠ LONG – QUẢNG NINH – LẦN 1 – ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *