ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA VẬT LÝ 2020 SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN – ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA VẬT LÝ 2020 SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN – ĐÁP ÁN CHI TIẾT

>>>ĐỀ THI THỬ TOÁN THPT QUỐC GIA 2020 LÝ THÁI TỔ BẮC NINH LẦN 1 ĐÁP ÁN CHI TIẾT

>>>Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020 file word có đáp án

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA VẬT LÝ 2020

Trích trong tài liệu
sớm pha 2

so với điện áp hai đầu mạch

điện. Điện dung C của tụ điện bằng?
A. 8F B. 50F C. 15,9F D. 31,8F

Câu 7. Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ
đạo là một dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Biên độ của dao động điều hòa bằng bán kính của chuyển động tròn đều
B. Tần số góc của dao động điều hòa bằng tốc độ góc của chuyển động tròn đều
C. Lực kéo về trong dao động điều hòa có độ lớn bằng độ lớn lực hướng tâm trong
chuyển động tròn đều
D. Tốc độ cực đại của dao động điều hòa bằng tốc độ dài của chuyển động tròn đều

Câu 8. Phát biểu ào sau đây là sai?
A. Lực cản càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh
B. Biên độ của dao động giảm dần
C. Chu kỳ của dao động càng nhỏ thì dao động tắt dần càng chậm.
D. Cơ năng của dao động giảm dần

Đang tải...

Câu 9. Một nguồn dao động điều hòa với tần số f = 50Hz tạo ra điểm O trên mặt nước
những sóng tròn đồng tâm O cách đều nhanh, mỗi gợn tròn cách nhau 3cm. Tốc độ
truyền sống ngang trên mặt nước bằng:
A. v = 120(cm/s) B. v = 150(cm/s) C. 360(cm/s) D. 150(m/s)
Câu 10. Tại hai điểm M và N trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng
kết hợp dao động cùng pha. Biết biên độ và tốc độ truyền sống không đổi, tần số sóng
bằng 40Hz. Trên đoạn MN, hai điểm dao động với biên độ cực đại gần nhau nhất cách
nhau 1,5cm. Tốc độ truyền sóng trong môi trường này bằng

A. 1,2(m/s) B. 2,4(m/s) C. 0,6(m/s) D. 0,3(m/s)

Câu 11. Chọn đáp án đúng. Các đặc trưng vật lý của âm gồm
A. Âm sắc, cường độ âm, đồ thị dao động của âm
B. Tần số, cường độ âm, đồ thị dao động của âm
C. Tần số, cường độ âm, độ cao
D. Tần số, cường độ âm, độ to

Câu 12. Điều kiện hai sóng cơ gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải
xuất phát từ hai nguồn dao động
A. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian
B. cùng tần số, cùng phương
C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ
D. cùng tần số, cùng phư

TẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA VẬT LÝ 2020 SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN – ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *