Lý thuyết và bài tập Toán lớp 6 đại số và hình học file word

Yêu thích
 •  
 •  
 •  
 •  

I) Phần lý thuyết

A) Phần số học kỳ 1 :

Câu 1 : Viết tập hợp các số tự nhiên, số tự nhiên khác 0? số nguyên? Vẽ hình minh hoạ trên trục số?

Câu 2 : Viết dạng tổng quát các tính chất của phép cộng, phép nhân các số nguyên?

Câu 3 ; Định nghĩa luỹ thừa bậc n của số a ? Viết công thức tổng quát?

Câu 4 : Viết các công thức về luỹ thừa?

Câu 5: Khi nào ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ?

Câu 6 : Phát biểu và viết dưới dạng tổng quát tính chất chia hết của 1 tổng ?

Câu 7 : Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9; 11; 25?

Câu 8 : Thế nào là số nguyên tố? hợp số? cho ví dụ?

Câu 9 :Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau? Cho ví dụ?

Câu 10: UCLN của hai hay nhiều số là gì? Nêu cách tìm?

Câu 11: BCNN của hai hay nhiều số là gì? Nêu cách tìm? 

B/ Phần số học kỳ 2 :

Câu 1 :  Các phép tính trong tập số nguyên.

 1. Quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu? cho ví dụ?
 2. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu?
 3. Quy tắc trừ hai số nguyên? Cho ví dụ?
 4. Bảng quy tắc dấu của phép nhân, phép chia hai số nguyên ?

Câu 2 Phát biểu quy tắc dấu ngoặc?

Câu 3 : Phát biểu quy tắc chuyển vế?

Câu 4 : Quy tắc quy đồng mẫu số 2 phân số ?

Câu 5 : Quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu, khác mẫu?

Câu 6 : Quy tắc nhân ,chia  2 phân số?

Câu 7 : Quy tắc tìm một số khi biết giá trị phân số của nó?

Câu 8 : Quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước?

Câu 9 : Quy tắc tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b?

Câu 10 : Quy tắc tìm 1 số trong các phép toán ngược cộng- trừ, nhân – chia?

C) Phần hình  học kỳ 1 :

Câu 1 : Thế nào là 1 đoạn thẳng, tia gốc O? Vẽ đoạn thẳng AB, Đường thẳng AB, tia AB?

Câu 2 : Thế nào là 3 điểm thẳng hàng, vẽ 3 điểm A, B, C thẳng hàng, trong đó C nằm giữa hai điểm còn lại?

Câu 3 : Khi nào có phép cộng đoạn thẳng ( AM + MB = AB) ?

Câu 4 : Định nghĩa và tính chất của trung điểm đoạn thẳng?

Câu 5 : Nêu các dấu hiệu nhận biết điểm nằm giữa hai điểm, vẽ hình minh hoạ?

D) Phần hình  học kỳ 2 :

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý nhấn tải nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu

Đang tải...
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *