giáo án hình học 6

Bộ giáo án Toán hình học lớp 6 cả năm mới PTNL học sinh

Chương I: ĐOẠN THẲNG Tiết 1: §1. ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG                                         Ngày soạn:                  Ngày giảng:                   Kiểm diện:               I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Biết các khái niệm điểm thuộc đường…

Đọc tiếp