GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 11 TRỌN BỘ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 11 TRỌN BỘ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Tiết 1:                                                                    Soạn ngày 25 tháng …. năm 20…. ÔN TẬP ĐẦU NĂM (Tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: – Củng cố, khắc sâu kiến thức chủ đạo…

Đọc tiếp