TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC THCS

Yêu thích
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. Qui tắc cộng xác suất
  Khi hai sự kiện không thể xảy ra đồng thời (hay còn gọi là hai sự kiện xung khắc), nghĩa là sự xuất hiện của sự kiện này loại trừ sự xuất hiện của sự kiện kia hay nói cách khác xác suất của một sự kiện có nhiều khả năng bằng tổng xác suất các k h ả n ă n g c ủ a s ự k i ệ n đ ó . p(A hoặc B) = P(A) + P(B)

I/ VẬN DỤNG QUY TẮC XÁC SUẤT VÀO GIẢI BÀI TOÁN SINH HỌC

Ví dụ 1: Ở chuột, màu lông do một gen có 2 alen, alen B quy định lông đen trội hoàn toàn so với b lông trắng. Cho phép lai P: Bb x bb. Tính xác suất thu được một con đen và một con trắng. • Giải: Theo đề thi có 2 khả năng thu được 1 con đen và một con trắng: – Trường hợp 1: con thứ nhất là đen, con thứ hai là trắng với xác suất là: 1/2.1/2=1/4

Link tải trọn bộ: http://123link.vip/TxgxjN2

Đang tải...
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *