Tổng hợp bài tập Toán lớp 10 chương I mệnh đề tập hợp file word

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

Chương I. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP
§1. MỆNH ĐỀ.
I) CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN

Mệnh đề
• Mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai.
• Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai.

Mệnh đề phủ định
Cho mệnh đề P.
• Mệnh đề “Không phải P” được gọi là mệnh đề phủ định của P và kí hiệu là .
• Nếu P đúng thì sai, nếu P sai thì đúng.

Mệnh đề kéo theo
Cho hai mệnh đề P và Q.
• Mệnh đề “Nếu P thì Q” được gọi là mệnh đề kéo theo và kí hiệu là P  Q.
• Mệnh đề P  Q chỉ sai khi P đúng và Q sai.

Chú ý: Các định lí toán học thường có dạng P  Q.
Khi đó:– P là giả thiết, Q là kết luận;
– P là điều kiện đủ để có Q;
– Q là điều kiện cần để có P.

Mệnh đề đảo
Cho mệnh đề kéo theo P  Q. Mệnh đề Q  P được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề P  Q.

Mệnh đề tương đương

Cho hai mệnh đề P và Q.
• Mệnh đề “P nếu và chỉ nếu Q” được gọi là mệnh đề tương đương và kí hiệu là P  Q.
• Mệnh đề P  Q đúng khi và chỉ khi cả hai mệnh để P  Q và Q  P đều đúng.
Chú ý: Nếu mệnh đề P  Q là một định lí thì ta nói P là điều kiện cần và đủ để có Q.

Mệnh đề chứa biến
Mệnh đề chứa biến là một câu khẳng định chứa biến nhận giá trị trong một tập X nào đó mà với mỗi giá trị của biến thuộc X ta được một mệnh đề.

Kí hiệu  và 
• “x  X, P(x)”
• “x  X, P(x)”
• Mệnh đề phủ định của mệnh đề “x  X, P(x)” là “x  X, “.
• Mệnh đề phủ định của mệnh đề “x  X, P(x)” là “x  X, “.

II. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài 1. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là mệnh đề ? Nếu là mệnh đề, hãy cho biết đó là mệnh đề đúng hay sai.

a) Số 15 là số chẵn. b) Đà Nẵng là một thành phố của Việt Nam .
c) Hãy trả lời câu hỏi này ! d) Bạn có đi học không ?.
d) Hoa dâm bụt là quốc hoa của Hàn Quốc e) Hoa Lan không phải là quốc hoa của Việt Nam.

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *