TUYỂN CHỌN 500 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 MỚI NHẤT

Yêu thích
 •  
 •  
 •  
 •  

Đề 1:

Câu 1: ( 5,0 điểm)

 1. Cho A = 32012 -V2011; B=>/2013 ->/2012 . So sánh A và B?
 2. T ính giá trị biểu thức: C = 31533 + 26 – -Ự15/3 – 26.
 3. Cho 2x3 = 3y = 4z3. Chứng minh rằng: V2 x + -ty + 45 = 1

7 y 6                                                                                       6 33 + 33 + 34

Câu 2: ( 3,0 điểm) Giải phương trình :

1                         1              _ 5

( x2 + 2 x + 2)    ( x2 + 2 x + 3)    4

8(2x + y)2 -10(4x2 -y2)-3(2x-y)2 = 0

Câu 3: ( 4,0 điểm) Giải hệ phương trình : <

2 x + y – ——— = 2 2 x – y

Câu 4: ( 3,0 điểm) Cho tam giác ABC. Gọi Q là điểm trên cạnh BC ( Q khác B; C). Trên AQ lấy điểm P( P khác A; Q). Hai đường thẳng qua P song song với AC, AB lần lượt cắt AB; AC tại M, N.

>               • u – am an PQ  Chứng minh rằng : —y + —- +           = 1 AB AC AQ v,                            n,iAM • aN• PQ  Xác định vị trí điểm Q để —                   ‘—— AB • AC • AQ

Câu 5: ( 3,0 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Điểm C thuộc bán kính OA. Đường vuông góc với AB tại C cắt nửa đường tròn (O) tại D. Đường tròn tâm I tiếp xúc với nửa đường tròn (O) và tiếp xúc với các đoạn thẳng CA, CD. Gọi E là tiếp điểm của AC với đường tròn ( I ) . Chứng minh : BD = BE.

Câu 6: ( 2,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của P = 1 – xy, trong đó x, y là các số thực thỏa mãn điều kiện : x2013 + y2013 = 2x1006y1006

Link tải trọn bộ file word: Download

Link tải trọn bộ file PDF: Download

Các bạn có thể tham khảo thêm: 46 ĐỀ THI TOÁN VÀO LỚP 10 HỆ CHUYÊN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

30 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 CÓ ĐÁP ÁN

Đang tải...
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *