Tuyển chọn bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 file word

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

5 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

       A.Tổng của hai số 56 và 3 là :

                              a. 53                 b. 59                 c. 62           d. 80

        B. Hiệu của hai số 65 và 2 là :

                              a. 67                  b. 45                 c. 63           d. 92

6. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

       A. 3dm + 6cm = …cm

                    a. 36           b. 306cm     c. 36cm              d. 36dm

      B. 100 kg + 40kg = …..kg

                    a. 40kg            b. 14kg           c. 104kg           d. 140kg

8. Đặt tính rồi tính:

a)   165 + 416 …………………………… …………………………… ……………………………. b)   700 – 361 …………………………… …………………………… …………………………….

9. Tìm X: 

               a)   x + 335  =  681 …………………………… ……………………………             …………………………….             b)   x  – 245  = 328             …………………………… …………………………… …………………………….

10:  Nhà Nam nuôi một đàn bò sữa, ngày thứ nhất đàn bò này cho 553 lít sữa, ngày thứ hai đàn bò cho nhiều hơn ngày thứ nhất 217 lít sũa. Hói ngày thứ hai đàn bò cho bao nhiêu lít sữa?

Bài giải

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Link tải trọn bộ ở dưới các thầy cô chú ý nhấn tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *