TUYỂN TẬP 177 BÀI TẬP HÌNH HỌC – CHƯƠNG I LỚP 8 TRONG CÁC ĐỀ THI FILE WORD

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

Bài 1.   Cho tam giác nhọn   ABC , có

AM , BN , CP   là các trung tuyến. Qua N   kẻ đường thẳng song

song với CP   cắt BC   F . Các đường thẳng kẻ qua F  song song với BN   và kẻ qua B song song với CP  cắt nhau ở D .

a)  Tứ giác CPNE   là hình gì? Vì sao?

b)  Chứng minh rằng BDFN   là hình bình hành. c)  Chứng minh PNCD   là hình thang.

d)  Chứng minh AM DN

Bài 2.

a)  Cho hình vuông ABCD  có cạnh bằng 1. Gọi M  N  là hai điểm lần lượt trên các cạnh AB  AD

sao cho chu vi

AMN

bằng 2. Chứng minh

MCN  450

b)  Cho hình vuông  ABCD  có cạnh bằng 1. Gọi

M , N  là hai điểm lần lượt trên các cạnh  AB  và  AD

sao cho:

MCN  450 . Chứng minh

AMN

có chu vi bằng 2.

c)  Cho hình vuông ABCD . Gọi N  là trung điểm của AD M  thuộc cạnh AB  sao cho: Chứng minh MC là phân giác của BMN .

Bài 3.

AM   2 AB .

3

a)   Cho hình vuông ABCD . Trên tia đối của tia CB lấy điểm M . Trên tia đối của tia DC  lấy điểm N

sao cho DN  BM . Vẽ tia AI  sao cho

minh B, O, D, I thẳng hàng.

NAI  450

( I  NM ). Gọi O là trung điểm của AC . Chứng

b)   Cho hình vuông ABCD . Lấy điểm E bất kỳ trên cạnh AB . Tia phân giác của CDE  cắt cạnh BC  tại

K . Chứng minh rằng AE KC  DE .

Bài 4.   Cho

ABC ( A 900 ). Bên ngoài

ABC

vẽ ABD ACE vuông cân tại A .

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *