Tuyển tập đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán lớp 3 file word có đáp án

Yêu thích
  •  
  •  
  •  
  •  

I. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng (4 điểm)

Bài 1. Chữ số 7 trong số 576 có giá trị là:

A. 7         B. 70        C. 700

Bài 2. Giá trị của biểu thức: 27 : 3 + 45 là:

A. 54       B. 55         C. 56

Bài 3. Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 3m 8cm = …. cm.

A. 38      B. 380        C. 308

Bài 4. Hình ABCD có số góc vuông là:

A. 2. Đó là: ……………………………………………………………………………………………………
B. 3. Đó là: ……………………………………………………………………………………………………
C. 4. Đó là: ……………………………………………………………………………………………………
C. Không có góc vuông nào

Bài 5. 124 x 3 = …. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 362       B. 372         C. 374

Bài 6. Gấp số 5 lên 4 lần ta được số……?

A. 20       B. 25        C. 30

II. Làm các bài tập sau (6 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 125 + 238                     b) 424 – 81                      c) 106 x 8                    d) 486 : 6

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý nhấn tải nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu

Đang tải...
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *